Praktijkkennis op de juiste plek voor het voetlicht brengen

Praktijkkennis op de juiste plek voor het voetlicht brengen

“Voor het uitstippelen van wet- en regelgeving is vaak concrete praktijkervaring nodig. Als waterbouwers willen wij die graag leveren om zo een goede en vooral uitvoerbare regelgeving voor de waterbouw te krijgen. ", aldus Remy Abbas, technisch manager bij Van Schie in Mijdrecht. Hij benadrukt in een artikel in het Waterbouw Kompas 2021 dat hij dagelijks het effect van de toenemende wet- en regelgeving in zijn werk ziet.

Remy Abbas is sinds vijf jaar werkzaam als technisch manager bij Van Schie, een grote speler op het gebied van ontwikkeling en verhuur van koppelbare pontons. “Toen ik bij Van Schie binnenkwam, was er dringend behoefte aan een nieuw model pontons. Bij het ontwikkelen daarvan hebben we ons afgevraagd waar we over dertig jaar zouden willen staan." Met die gedachte in het achterhoofd ontwikkelde Van Schie een nieuw modulair ponton dat niet alleen voorzien is van de benodigde certificering, maar waarmee ook het verkrijgen van een Certificaat Van Onderzoek (CVO) voor het pontonsamenstel mogelijk werd. “Doordat de modulaire pontons in verschillende samenstellingen en voor verschillende doeleinden worden gebruikt, is het voor de klant soms niet duidelijk welke wet- en regelgeving er precies van toepassing is. De een zet ze in als brug, de ander als drijvend baggervaartuig. Doordat alle afzonderlijke pontons zijn voorzien van de juiste casco certificaten, kunnen we snel de benodigde documentatie en berekeningen genereren voor het verkrijgen van een CVO voor de betreffende toepassing van het samenstel."

In het CVO worden tevens de energiedragers en -opwekkers opgenomen, zoals battery packs en motoren. Met die gegevens kan in de toekomst ook het energielabel van een vaartuig worden bepaald. Dat kan vervolgens weer een belangrijke rol gaan spelen bij het gunnen van aanbestedingen. Momenteel zet Van Schie op het gebied van innovaties vol in op elektrificeren. “Elektrisch aangedreven materieel wordt steeds interessanter. Door de juiste aansturing kunnen we veel doen met battery packs in plaats van de normale aggregaten. Dat is erg handig voor projecten op locaties zoals de binnenstad van Amsterdam waar niet altijd een directe walstroomaansluiting beschikbaar is. Elektrisch aangedreven materieel mag dan soms wat duurder zijn; het onderhoud is over het algemeen goedkoper en draagt bij aan de reductie van CO2-uitstoot. Het mooi zijn als dat ook in de uitvraag zwaarder meegewogen wordt, al hebben we daar als verhuurder niet direct mee te maken. Omdat het voor onze opdrachtgevers wel interessant is, lopen we wat dit soort zaken betreft graag voorop."

Inzicht

“Er komt heel wat op de branche af op het gebied van wet- en regelgeving," constateert Abbas. “Daarom is het van belang om juist de mensen die de wetten en regels maken meer inzicht te geven in de bijzondere positie die onze a-typische vloot heeft. Je kunt de meeste van onze vaartuigen nu eenmaal niet vergelijken met een schip dat vracht van A naar B brengt. Veel discussies worden in theorie gevoerd, terwijl de praktijk minstens zo belangrijk is. Wij moeten als vereniging ervoor zorgen dat juist die praktijkkennis op de juiste plek voor het voetlicht gebracht wordt, om zo de positie van onze a-typische vloot te verbeteren." Abbas is van mening dat daarom ook een belangrijke, proactieve rol is weggelegd voor de leden van de Vereniging van Waterbouwers. “Het is niet alleen een kwestie van lid worden voor de contacten en gezellige netwerkbijeenkomsten. Je moet je afvragen welke rol je zelf kunt vervullen."

Abbas is actief in de Kerngroep Nautische Zaken (KNZ) en belast met beleidsterrein materieel. Dit is een rol die hem een paar uur per week kost, maar die zich vanzelf weer terugbetaalt. “De pontonsector, waarin wij zelf actief zijn, maakt maar een heel klein gedeelte uit van de totale waterbouwsector. Door zitting te nemen in de kerngroep, kunnen we juist vroegtijdig input leveren bij de opstellers van de wetgeving. Daar hebben wij bij de ontwikkeling van ons nieuwste modulaire ponton zeker de vruchten van geplukt." Hij roept de leden dan ook op om hun verantwoordelijkheid te nemen. “Het beleid wordt echt niet alleen door grote spelers bepaald. Juist de kleinere leden hebben specifieke kennis over hun eigen specialisme of deel van het vakgebied. Zorg dat die kennis ook bij anderen bekend is. Door deel te nemen aan de discussie en mee te denken over de vraagstukken die er liggen, kun je echt het verschil maken."

Samenwerking

De samenwerking binnen de Kerngroep Nautische Zaken, maar ook die van de KNZ met andere brancheverenigingen en -partijen, wordt door Abbas als zeer positief ervaren: “Er wordt binnen de kerngroep veel gedeeld op het gebied van ervaring en expertise. Bijvoorbeeld hoe een bepaalde certificering ontstaat en hoe de certificerende instanties daar vervolgens mee omgaan. Daar wordt open en eerlijk over gesproken zonder dat je het gevoel hebt dat je daarmee je concurrent direct in de kaart speelt. Juist het gezamenlijke belang telt. Dat is erg waardevol. In het begin merkte je dat sommige partijen wat terughoudend waren met het delen van informatie, tegenwoordig is dat stukken verbeterd. Je hoeft niet elke keer zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Door kennis te bundelen, kun je ook naar opdrachtgevers of de makers van wet- en regelgeving samen één front vormen, waardoor je uiteindelijk veel sterker staat."

Waterbouw Kompas 2021

In deze editie staat de nieuwe strategische koers van de Vereniging van Waterbouwers centraal. Langs de thema's mens, markt, materieel en duurzaamheid kijken we enkele jaren vooruit. De vereniging gaat aan de slag om invulling te geven aan de uitdagingen en opgaven waar de sector en het land voor staan en waar waterbouwers een onderscheidende rol in spelen, zoals ze dat al eeuwenlang doen. Verschillende leden en stakeholders komen aan het woord over de ontwikkelingen in de waterbouw.

Samen met haar leden en andere partijen zet de vereniging zich continu in om doelstellingen te bereiken en de waterbouwsector verder op de kaart te zetten.

Bekijk hier de PDF-versie 'Waterbouw Kompas 2021'

Bekijk hier de bladerbare versie 'Waterbouw Kompas 2021' (Issuu)