Zelfde vak, verschillende houdbaarheidsdatum

Zelfde vak, verschillende houdbaarheidsdatum

Ewald Scholten, directeur Beens Dredging in Schagen, heeft een mooie metafoor om zijn arbeidzame leven in de waterbouwsector te benoemen: “Een carrière zie ik alsof die uit vier seizoenen bestaat. Ik bevind me in het vierde, de winter." Zijn collega Tim Hoogendoorn bevindt zich in zijn visie in de lente en zegt: “ik sta inderdaad nog aan het begin van mijn carrière." In het Waterbouw Kompas 2021 geven beide mannen een kijk op hun werkzaamheden in de waterbouw en hun blik op de toekomst. Zo benadrukken ze het belang van het Platform Jonge Waterbouwers, duurzaamheid en samenwerkingsovereenkomsten.

Tevreden kijkt Scholten terug: zijn arbeidzame leven in de waterbouwsector is omgevlogen, maar heeft hem veel gebracht. De laatste zes jaar, sinds 2014, is hij directeur van de baggerdivisie van de Beens Groep. Hij heeft veel energie en voldoening gehaald uit het op- en uitbouwen van een nieuw bedrijf en het werken met getalenteerde jonge mensen. “Ik voel de trots: het doet ertoe om mee te werken aan de veiligheid van Nederland. Als mensen door de polder fietsen, realiseren ze zich vaak te weinig wat er allemaal gedaan wordt om ons land, qua waterhuishouding, veilig en leefbaar te houden. Dat mag vind ik best zichtbaarder worden." Zijn jongere collega Hoogendoorn beaamt dat. Alhoewel hij pas 'om de hoek komt kijken', vindt hij ook dat het vak van de waterbouw onderbelicht is.

Voorgeschiedenis

“Sinds mijn start in 2015 bij dit bedrijf heb ik het erg naar mijn zin als uitvoerder bij de verschillende projecten," zegt Hoogendoorn. “Het is heel dynamisch en afwisselend: momenteel werk ik aan een project in de haven van Den Helder; eerder aan een project in de polder, wat natuurlijk sterk van elkaar verschilt." Een van de leukste projecten tot nog toe vond hij de dijkversterking bij de Nauernasche Vaart in de Zaanstreek, omdat er zeer innovatief te werk werd gegaan: het zand werd over de dijk heen gesproeid.

Platform Jonge Waterbouwers

Hoogendoorn is lid van het Platform Jonge Waterbouwers. “Zo'n vier keer per jaar wordt er een dag georganiseerd waarbij je bij elkaar op bezoek gaat. Er is dan ruimte voor presentaties en om rond te lopen op het project. Ik vind het heel interessant om bij elkaar 'in de keuken' te kijken, allerlei vragen en problemen worden dan besproken. Op die manier vindt er kennisoverdracht plaats." Scholten vindt het heel motiverend om met jonge waterbouwers te werken en onderschrijft het belang van het Platform Jonge Waterbouwers. “Wanneer zij met elkaar in contact zijn en samenwerken, leren ze van elkaar en groeien ze sneller," legt hij uit. De activiteiten van de Vereniging van Waterbouwers, onder andere op het gebied van 'de Mens', vindt hij prijzenswaardig, en het is dan ook niet voor niets dat vijf van zijn personeelsleden bij het platform zijn aangesloten.

Duurzaamheid

Een belangrijke ontwikkeling in de sector vindt Scholten de toename van de aandacht voor duurzaamheid: “De PFAS-perikelen hebben we nu redelijk onder controle." Hoogendoorn is het met hem eens en vult aan: “Het is natuurlijk geen stof die in de grond hoort. Maar het biedt ook perspectief, je gaat anders werken. Het is belangrijk om daar ook al bij het intekenen op aanbestedingen te letten, wat bij ons ook gebeurt. Een goede vorm is het hergebruik van bagger." Over aanbestedingen zegt Scholten: “Ik mis de transparantie van de opdrachtgever bij de uitslag van aanbestedingen. Die wordt namelijk niet gepubliceerd. Als inschrijver krijg je je eigen inschrijving retour, waar vaak veel werk in zit, en die van de winnende partij. Het is een gemiste kans om niet meer informatie terug te krijgen, je zou er als inschrijver van kunnen leren. Ik verbaas me over de geringe transparantie daarin." Nog even over duurzaamheid: qua energietransitie denken zowel Scholten als Hoogendoorn dat de sector steeds duurzamer gaat werken. Elektrificatie mag niet onbenoemd blijven, net als de alternatieve brandstoffen voor de schepen.

Verdwijning RAW-contracten

Wat de samenwerkingsovereenkomsten tussen opdrachtgever en -nemer in de sector betreft, zegt Scholten: “In de laatste jaren zien wij steeds meer bouwteams en samenwerkingsovereenkomsten ontstaan; de traditionele RAW-contracten raken steeds meer uit beeld. Dat vind ik een goede ontwikkeling. Er wordt dan door de opdrachtgever namelijk minder op prijs gegund, maar meer naar kwaliteit gezocht."

Toekomst

“Ik vind het belangrijk dat ik de uitdaging in mijn toekomstige werkzaamheden kan blijven vinden en wil graag groeien met het bedrijf door bijvoorbeeld het gebruik van innovatieve technieken of complexere werken of grotere projecten aan te gaan," aldus Hoogendoorn. Hij was van plan dit jaar een managementopleiding te starten, maar corona gooide roet in het eten. Misschien wil hij te zijner tijd Scholtens plek wel innemen, maar deze senior heeft het veel te goed naar zijn zin in de sector en vertrekt voorlopig nog niet!

Waterbouw Kompas 2021

In deze editie staat de nieuwe strategische koers van de Vereniging van Waterbouwers centraal. Langs de thema's mens, markt, materieel en duurzaamheid kijken we enkele jaren vooruit. De vereniging gaat aan de slag om invulling te geven aan de uitdagingen en opgaven waar de sector en het land voor staan en waar waterbouwers een onderscheidende rol in spelen, zoals ze dat al eeuwenlang doen. Verschillende leden en stakeholders komen aan het woord over de ontwikkelingen in de waterbouw.

Samen met haar leden en andere partijen zet de vereniging zich continu in om doelstellingen te bereiken en de waterbouwsector verder op de kaart te zetten.

Bekijk hier de PDF-versie 'Waterbouw Kompas 2021'

Bekijk hier de bladerbare versie 'Waterbouw Kompas 2021' (Issuu)