Werken in de kou en onwerkbaar weer

Werken in de kou en onwerkbaar weer

Het is inmiddels al een aantal dagen flink koud, en het is niet bekend hoe lang dit nog gaat duren. Als er nog gewerkt kan worden, zullen de nodige maatregelen getroffen moeten worden om de medewerkers te beschermen tegen de kou. Maar bij veel bedrijven zullen door de huidige omstandigheden geen werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Voor de waterbouw is er een zgn. één artikel cao "Onwerkbaar weer" afgesloten met een looptijd van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2022. In deze cao staan regels over het stilleggen van werk wegens kou.

De werkgever kan namens de werknemer bij het UWV een uitkering aanvragen volgens de wettelijke voorziening. Door de strenge vorst en de zware sneeuwval is het erg druk op de UWV-website. Om alles goed te kunnen verwerken zijn de regels voor het melden van onwerkbaar weer tijdelijk versoepeld:

Tot en met vrijdag 12 februari heeft een werkgever 24 uur de tijd om de melding te doen, dus van 0.00 uur tot 23:59 uur. De werkgever moet nog steeds elke dag opnieuw een melding doen, zolang er sprake is van onwerkbaar weer.

Houd er rekening mee dat een melding de nodige tijd in beslag kan nemen!

Meer informatie: cao Onwerkbaar weer Waterbouw en de website Veilig Werken in de Waterbouw.