Gebruikszekerheid vaarwegen Zuid-Nederland staat ernstig onder druk

Gebruikszekerheid vaarwegen Zuid-Nederland staat ernstig onder druk

Volgens de Vereniging van Waterbouwers, evofenedex, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart , Koninklijke BLN-Schuttevaer en het georganiseerde bedrijfsleven in het COV, is het schering en inslag met beperkingen en stremmingen van vaarwegen in Zuid-Nederland. De betrouwbaarheid van de vaarwegen laat juist in een tijd waarin de overheid bedrijven stimuleert om gebruik te maken van vervoer over water, ernstig te wensen over. Ze luiden dan ook de noodklok over de slechte staat van onderhoud en willen dat Rijkswaterstaat dit voortvarender oppakt met het bedrijfsleven.
Plotselinge problemen bij sluis Schijndel en Helmond omdat de scharnieren (taatskappen) blijken af te brokkelen. Onverwachtse tandwielschade aan sluis Weurt. De kelder van de aanvaarbeveiliging van sluis Empel die onder water loopt. Allemaal recente voorbeelden die tot kortere of langere (ongeplande) stremmingen hebben geleid. Wat staat ons de komende maanden nog te wachten?

Extra voorraad
De gevolgen voor het vervoer van goederen zijn daarbij enorm. Mengvoederfabrieken die ineens grote hoeveelheden extra voorraad moeten aanleggen of juist dreigen leeg te lopen vanwege gestokte aanvoer van grondstoffen. Essentiele goederen voor de levensmiddelenindustrie en supermarkten die te laat komen.

Professionelere aanpak
Een gesprek met de Hoofdinspecteur Directeur van Rijkswaterstaat in Zuid-Nederland is inmiddels ingepland; het bedrijfsleven eist een professionelere aanpak en betere communicatie. Snel moet inzichtelijk worden welke problemen er op korte termijn nog meer te verwachten zijn en hoe het bedrijfsleven geholpen gaat worden om de gewenste goederenstroom tijdig op de bestemming te krijgen.