Gezocht partijen voor onderhoud 64.000 hectare Uiterwaarden

Gezocht partijen voor onderhoud 64.000 hectare Uiterwaarden

Rijkswaterstaat zoekt voor het toekomstbestendige onderhoud van maar liefst 64.000 hectare uiterwaarden langs de Maas, de Waal, de Nederrijn, de Lek en de IJssel, landelijke en lokale partijen die samen willen werken. Een mooie kans voor MKB-bedrijven en startups, die vaak goede ideeën hebben maar niet snel meedoen, om zich aan te melden.

Tijdens het online Project-Match event op 4 februari 2021 kunnen geïnteresseerde partijen en hun mogelijke samenwerkingspartners elkaar ontmoeten en kunnen de eerste stappen gezet worden in voorbereiding op de aanbesteding.

Opdrachtgever Rijkswaterstaat is continu op zoek naar innovatieve oplossingen. Praktijkervaring wijst uit dat het voor veel MKB-bedrijven of innovatieve startups lastig is om mee te doen in grote aanbestedingen. Rijkswaterstaat organiseert daarom met zes grote brancheorganisaties in de bouw en infra*) waaronder de Vereniging van Waterbouwers 'Project Match'. Tijdens dit evenement, voorafgaand aan de aanbesteding, worden vertegenwoordigers van verschillende bedrijven op basis van interesse aan elkaar gekoppeld. De partijen kunnen vervolgens samen meedoen aan de aanbesteding.

Informatie : Project-Match.nl

Project Uiterwaarden

In 2021 wordt het onderhoud van de uiterwaarden aanbesteed. De fysieke werkzaamheden in de aanbesteding zijn relatief eenvoudig, maar wel bijzonder divers. Het gaat met name om het maaien van de uiterwaarden en het onderhoud van kleine kunstwerken zoals duikers. Uitdagingen liggen in de omgang met de 15.000 stakeholders die in het gebied wonen, recreëren of ondernemen. Maar ook in het feit dat het enorme areaal nog niet helemaal in kaart is gebracht, waardoor de onderhoudsvraag niet volledig duidelijk is. Bovendien zal de aard van de opgave sterk verschillen in tijd, locatie en hoeveelheid van de werkzaamheden.

Informatie: Onderhoudscontract Uiterwaarden

*)Project Match is een samenwerking van Rijkswaterstaat, Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland, Techniek NL, MKB Infra, Koninklijke NL Ingenieurs, CUMELA.