Gezamenlijk de grondrisico’s verminderen

Gezamenlijk de grondrisico’s verminderen

Rijkswaterstaat heeft samen met de Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland en andere marktpartijen een website ontwikkeld om de risico's van grondverzet in projecten beter te beheersen. De website 'Mindergrondrisico.nl' bevat instrumenten, een risicoregister en een stappenplan om samen te werken aan een effectieve risicobeheersing, van de planfase tot en met de overdracht na realisatie. Waterbouwers ervaren dat grondrisico's veelvuldig optreden en vervelende consequenties kunnen hebben voor planning en budget. Een aantal van hen heeft de knelpunten inzichtelijk gemaakt en gekeken naar mogelijke oplossingen om de grondgebonden risico's te verminderen.
De website mindergrondrisico.nl is voorzien van leidende principes voor de samenwerking, bevat een handreiking voor het zorgvuldig en risico-gestuurd verzamelen van bodeminformatie en omvat modellen voor het (ver)delen van risico's en een goede manier om grondrisicobeheersing mee te nemen bij het gunnen op BPKV-criteria. Met het stappenplan en de toolkit van Minder grondrisico kunnen partijen de grondrisico's zo vroeg mogelijk in kaart brengen en worden problemen voorkomen in een later stadium.

Informatie: www.mindergrondrisico.nl