Winning van bouwstoffen in het geding door stikstofbeleid

Winning van bouwstoffen in het geding door stikstofbeleid

De Vereniging van Waterbouwers, Cascade, Stichting LaMer en NVLB (Vereniging voor leveranciers van bouwgrondstoffen) maken zich ernstig zorgen over de aanvoer van voldoende bouwgrondstoffen. In een brief aan minister Schouten en programmadirecteur-generaal Stikstof Van Dongen pleiten de brancheorganisaties dat de partiële vrijstelling voor stikstofuitstoot ook gaat gelden voor de winning van bouwstoffen.

De noodzaak om bouwprojecten voort te zetten is groot maar hiervoor zijn voldoende bouwgrondstoffen nodig. Veel vergunningen voor de winning van bouwgrondstoffen lopen de komende jaren af, en helaas stagneert de verlening van nieuwe vergunningen. Hierdoor dreigt een grondstoffentekort en komen woningbouwprojecten in de knel.

In de toelichting van het nieuwe wetsvoorstel Natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering) staat vermeld dat winning van delfstoffen (veelal bouwgrondstoffen) niét tot bouwactiviteiten worden gerekend. Hierdoor kunnen op termijn problemen ontstaan bij de woningbouw. Juist een partiële vrijstelling zou ervoor moeten zorgen dat de vergunningverlening voor bouwprojecten weer op gang komt.

Informatie: zie brief 'Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering' aan de minister en programmadirecteur-generaal-DG Stikstof