Actualisatie FAQ vraag overgangsmotoren/ NRMM-verordening

Actualisatie FAQ vraag overgangsmotoren/ NRMM-verordening

Dit FAQ-document weerspiegelt de interpretatie van EUROMOT en het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI) met betrekking tot de wettelijke aspecten van de verordening, de aanvullende wetgeving bij de verordening en ES-TRIN, maar is geen juridisch bindende tekst en mag ook niet als zodanig worden beschouwd.

De VvW heeft o.a. actief input geleverd met betrekking tot de definitie “geïnstalleerd vermogen". Zie hiervoor vraag 1 FAQ-document.

Aanpassing vraag 6 (overgangsmotoren-stelsel): Onder welke voorwaarden mogen overgangsmotoren op binnenschepen worden gemonteerd?

Het FAQ-document is in oktober 2020 aangepast. Het antwoord op vraag 6 is bijgewerkt om rekening te houden met Verordening (EU) 2020/1040 die de overgangsperiode heeft aangepast in verband met de gevolgen van de COVID-19-crisis. In deze verordening zijn de overgangsperioden voor motoren met een vermogen (P) van minder dan 300 kW met twaalf maanden verlengd, zodat voor alle categorieën dezelfde overgangsperioden gelden.

In plaats van een IWP-, IWA- of gelijkwaardige motor van fase V kan een overgangsmotor worden gemonteerd op een binnenschip als:
- het schip ten laatste op 30 juni 2021 is geproduceerd (zie antwoord 5); en
-
de motor voldoet aan de meest recente toepasselijke emissiegrenswaarden die zijn vastgelegd in de desbetreffende wetgeving die van toepassing is op 5 oktober 2016 (m.a.w. ROSR CCR II of Richtlijn 97/68/EG); en

- de motor ten laatste op 31 december 2021 in de handel wordt gebracht; en
- het binnenschip ten laatste op 31 december 2021 in de handel wordt gebracht (zie vraag 11); en
- de motor werd geproduceerd vóór het begin van de overgangsperiode (m.a.w. 1 januari 2019 voor P < 300 kW en 1 januari 2020 voor P ≥ 300 kW).

Voor NRE-motoren die in plaats van IWA- of IWP-motoren worden gebruikt, gelden dezelfde overgangstermijnen als voor IWA- en IWP-motoren (zelfde data als hierboven).

Zie onderstaand overzicht behorend bij FAQ vraag 6:

Contactpersoon: Chantal Schillemans, c.schillemans@waterbouwers.nl