Webinar innovaties van het MKB | 26 november 2020

Webinar innovaties van het MKB | 26 november 2020

Innovatie is duur, lastig, tijdrovend en risicovol. Nieuwe ideeën maken weinig kans in een overheidsmarkt, terwijl wel om innovaties wordt gevraagd. Voor MKB-bedrijven is het lastig om de juiste ingangen te vinden om knelpunten bij innovaties te overwinnen. Hoe kan een MKB-bedrijf in een complexe omgeving de juiste route voor zijn kansrijke ideeën vinden?

De Topsector Water (TKI Deltatechnologie) schakelt innovatiemakelaars in om MKB-bedrijven te helpen bij het verder brengen van een innovatie. Bedrijven kunnen met hun idee aankloppen bij deze makelaars die helpen om de juiste route te vinden en de belemmeringen die ze tegenkomen te overwinnen.

Op 26 november 2020 organiseert de Topsector Water daarom samen met de innovatiemakelaars een webinar waar dit thema centraal staat. Graag horen wij tijdens deze sessie of u bezig bent met innovaties waarbij de innovatiemakelaar kan ondersteunen. Het webinar begint om 8.00 uur en duurt een uur.

U kunt zich aanmelden door uiterlijk 23 november a.s. een reply te sturen op deze mail (info@waterbouwers.nl). De instructie hoe u kunt deelnemen aan de digitale bijeenkomst wordt u in de week voorafgaand aan de bijeenkomst toegestuurd.