Reactie minister Schouten op stikstofbrief waterbouwers

Reactie minister Schouten op stikstofbrief waterbouwers

Afgelopen week heeft minister Schouten een reactie gestuurd op de stikstofbrief die de Vereniging van Waterbouwers samen met een aantal andere brancheorganisaties deze zomer heeft verstuurd. De brancheorganisaties vertegenwoordigd in de Taskforce Infra hebben het afgelopen jaar een lange lijst aan projecten aangedragen om versneld te worden uitgevoerd maar de huidige stikstofwetgeving vormt daar één van de voornaamste belemmeringen voor. Extra complicatie daarbij is dat niet de minister van Infrastructuur & Waterstaat verantwoordelijk is voor het stikstofdossier, maar Carola Schouten als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daardoor bekruipt ons als brancheorganisaties het gevoel dat de weg- en waterbouw soms uit het oog wordt verloren op stikstofgebied. Vandaar dat wij middels een brief er op hebben aangedrongen om hier meer aandacht voor te hebben.

Stikstofwet

De minister verwijst in reactie op onze brief naar het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering welke twee weken geleden naar de Tweede Kamer is gestuurd. In dat wetsvoorstel wordt € 500 miljoen aan extra financiële middelen aangekondigd voor stikstof reducerende maatregelen in de bouw. Daarnaast wordt er een partiële vrijstelling aangekondigd voor bouwactiviteiten in de aanlegfase. Voor de gebruiksfase geldt deze vrijstelling echter niet, en zal er dus nog steeds een vergunning aangevraagd moeten worden. Het wetsvoorstel biedt hiervoor geen oplossing. Onduidelijk blijft hiermee of het wetsvoorstel, dat nog verder uitgewerkt moet worden, structurele oplossingen biedt voor de stikstofproblematiek.

Inzet Vereniging van Waterbouwers

De Vereniging van Waterbouwers blijft via alle mogelijke kanalen aandacht vragen voor de stikstofproblematiek van de waterbouw. Als er sprake is van een project waarbij de vergunningverlening in het kader van stikstof vastloopt, vernemen wij dat graag. Op basis van concrete cases kunnen we in gesprek gaan met beleidsmakers over de reeds genomen stikstof reducerende maatregelen en de stikstofdepositie (in de aanlegfase). Wederom doen wij dus een beroep op u om dit zoveel mogelijk bij ons aan te dragen, want alleen dan kunnen we de urgentie hiervan voor de waterbouwers blijven benadrukken in Den Haag.

Reacties kunt u sturen naar onze adviseur markt Yves Marsé y.marse@waterbouwers.nl.