Stimuleringsregeling BBL, bevorder instroom en behoud vakkrachten

Stimuleringsregeling BBL, bevorder instroom en behoud vakkrachten

Voor opleidings- en individuele leerbedrijven die de cao Bouw & Infra hanteren is het per 1 november 2020 mogelijk een aanvraag in te dienen voor de nieuwe stimuleringsregeling BBL. De cao-partijen in de Bouw & Infra hebben hiertoe besloten om de instroom en het behoud van vakkrachten in de sector te bevorderen.

Informatie over de hoogte van de subsidie en de voorwaarden lees je in dit persbericht en op de website van Volandis.

Vragen over deze regeling? Neem contact op met de vraagbaak van Volandis: telefonisch via 0341 – 499 299 of chat/mail via hun website.