Algemene Leden Vergadering | Vereniging van Waterbouwers | 12 januari 2021

Algemene Leden Vergadering | Vereniging van Waterbouwers | 12 januari 2021

Noteert u de datum vast in uw agenda. Dinsdag 12 januari 2021 in de middag vindt onze Algemene Leden Vergadering plaats.

Leden van de Vereniging van Waterbouwers zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona-virus hebben wij wederom besloten om de komende ledenvergadering, die traditiegetrouw plaats zou vinden tijdens de Infratech, digitaal in te vullen via het platform Online-alv. De uitnodiging met het programma ontvangt u zo spoedig mogelijk van ons.

Wij hopen u, net als bij andere ledenvergaderingen, in groten getale en in goede gezondheid te mogen begroeten.