ES-TRIN 2021 vastgesteld

ES-TRIN 2021 vastgesteld

De Vereniging van Waterbouwers (VvW) informeert haar leden dat editie 2021/1 is aangenomen van de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN). Deze nieuwe versie vervangt de editie uit 2019. ES-TRIN 2021 zal op 1 januari 2022 in werking treden.

Zie voor de integrale tekst van ES-TRIN 2021:
http://cesni.eu/wp-content/uploads/2020/10/ES_TRIN_2021_en.pdf

Het aantal binnenvaartdossiers met waterbouwbelang is de laatste jaren substantieel toegenomen. Zoals bekend is het “drijvend werktuig" als speciale categorie binnenschip opgenomen als wettelijke definitie in ES-TRIN. Het is voor de waterbouwers dan ook van groot belang goed te kijken in welke mate wijzigingen of nieuwe regelgeving de waterbouwbelangen raken.

Daarnaast gaat duurzaamheid een steeds grotere rol spelen in de technische regelgeving voor de binnenvaart. Deze technische regelgeving wordt gebruikt om de beoogde vergroeningstransitie van de binnenvaartvloot en dus ook de waterbouw binnenvaartvloot te sturen.

Eerder hebben wij de leden geïnformeerd dat de VvW lid is geworden van de Europese Binnenvaart Unie (EBU). De VvW zet met dit lidmaatschap in op internationale borging van de waterbouwbelangen. Op deze manier kan de VvW specifieke waterbouwinput leveren op zowel nationaal alsook op internationaal niveau.

Meer informatie: Chantal Schillemans, email: c.schillemans@waterbouwers.nl