Derde Corona-steunpakket opengesteld voor alle sectoren

Derde Corona-steunpakket opengesteld voor alle sectoren

De Vereniging van Waterbouwers wijst haar leden op het derde Corona-steunpakket.

Het kabinet heeft op 27 oktober jl. een nieuw steunpakket afgekondigd.

Een belangrijk verschil met de vorige pakketten is dat de Tegemoetkoming Vaste Lasten regeling (TVL) in het eerstvolgende tijdvak van de TVL (Q4 2020) zal worden opengesteld voor alle sectoren. De SBI-code afbakening ter vaststelling van de doelgroep komt daarmee eenmalig te vervallen. Dit betekent dat alle sectoren met een minimaal omzetverlies van 30% ten opzichte van Q4 2019 de helft van hun vaste lasten vergoed krijgen in verhouding met hun omzetverlies.

Klik hier voor de Kamerbrief steun- en herstelmaatregelen d.d. 27 oktober jl.