Lidmaatschap Vereniging van Waterbouwers van Europese Binnenvaart Unie

Lidmaatschap Vereniging van Waterbouwers van Europese Binnenvaart Unie

De Vereniging van Waterbouwers (VvW) is verheugd te kunnen melden dat zij recentelijk lid is geworden van de Europese Binnenvaart Unie (EBU). Gesteld kan worden dat het merendeel van de leden van de VvW zich bezighouden met binnenvaart. De VvW zet met dit lidmaatschap in op internationale borging van de waterbouwbelangen. Dit nu wet- en regelgeving voor de binnenvaartschepen en dus ook voor de waterbouwschepen/drijvende werktuigen voornamelijk internationaal worden bepaald.

Graag geeft de VvW hierbij aanvullende informatie over dit lidmaatschap, over het overkoepelende platform Inland Waterways Transport (IWT) en de wijze waarop de VvW is aangesloten.

EBU en ESO versus IWT
EBU en de Europese Schippersorganisatie (ESO) zijn vertegenwoordigers van vervoer over binnenwateren op Europees niveau. Gezamenlijk sturen deze organisaties het platform IWT aan met als doel de hele binnenvaartsector te versterken en te verbeteren. De samenwerking wordt gezocht in de strategische uitwerking van belangrijke onderwerpen voor de binnenvaart als vergroening en innovatie, duurzaamheid, onderwijs en opleiding, technische normen en infrastructuur.
Het platform IWT heeft dan ook de volgende werkcommissies ingesteld: sociaal & onderwijs; innovatie & vergroening; veiligheid & milieu; nautisch-technisch en infrastructuur.

Vereniging van Waterbouwers
De VvW neemt vooralsnog zitting in de board van EBU (Andrea Vollebregt/directeur VvW) en in de werkcommissie nautisch-technisch van EBU en IWT (Chantal Schillemans/Kerngroep Nautische Zaken).

Op nationaal niveau blijft de VvW intensief samenwerken met de collega binnenvaart brancheorganisaties, de keuringsinstanties, ILT en de Nederlandse delegatie. De VvW is en blijft dan ook vertegenwoordigd in de bijbehorende nationale overleggen voor de binnenvaart.

Op deze manier kan de VvW specifieke waterbouwinput leveren op zowel nationaal niveau als nu ook op internationaal niveau via EBU/IWT.

Meer informatie: Chantal Schillemans, Email: c.schillemans@waterbouwers.nl