Terugblik marktconsultatie Rijkswaterstaat | 7 oktober 2020

Terugblik marktconsultatie Rijkswaterstaat | 7 oktober 2020

Op 7 oktober jl. heeft er een marktconsultatie over toekomstige contracten voor de kustlijnzorg plaatsgevonden die door Rijkswaterstaat in samenwerking met de Vereniging van Waterbouwers is opgezet. De totstandkoming van deze marktconsultatie kent een lange aanloop die teruggaat tot de zomer 2019 toen Rijkswaterstaat bekend maakte de contractvoorwaarden van suppletiebestekken te willen wijzigen. Rijkswaterstaat van suppletiebestekken. Wij waarderen als Vereniging van Waterbouwers dat Rijkswaterstaat na ons schrijven van destijds de handschoen heeft opgepakt en dit traject van marktgesprekken heeft opgestart, waarin een open en constructieve dialoog plaats kan vinden met alle betrokken partijen. Na een eerste bijeenkomst voor de zomer was dit een tweede uitgebreidere vervolgbijeenkomst.

Doel van deze bijeenkomst was om voor Rijkswaterstaat helder te krijgen hoe de verschillende marktpartijen hiertegen aankijken. Deze digitale bijeenkomst was onderverdeeld in vier workshops. De eerste workshop was gericht op het tot stand komen van het werkpakket. Daarin kwamen stellingen aan bod die betrekking hebben op de balans tussen de uitvoeringsvrijheid en zekerheid bij aanbestedingen, de flexibiliteit bij het wijzigen van ontwerpen bij langjarige contracten en het wel of niet bundelen van strand en vooroeversuppleties. In de tweede workshop die ging over conditionering werd de open vraag op tafel gelegd, als je één ding zou mogen veranderen aan de huidige werkwijze, wat zou dat zijn? Dit had betrekking op vele aspecten, waaronder ontgrondingen, natuur, communicatie en conventionele explosieven. In de derde workshop ging het over toekomstige uitdagingen en de ambitie van Rijkswaterstaat om in 2030 klimaatneutraal en circulair aan te besteden. In de vierde workshop genaamd outside the box kon iedereen zijn/haar creatieve ideeën kwijt met betrekking tot aanbestedings-, contractvormen en BPKV.

Over de uitkomsten van deze workshops en discussie kunnen we nog niets melden, temeer dit traject nog wordt voortgezet middels individuele gesprekken waarin de punten die zijn ingebracht nog verder worden uitgediept. Begin volgend jaar moet dit traject dan tot een afronding komen en moet duidelijk worden in hoeverre Rijkswaterstaat de aanbevelingen die vanuit de markt zijn gedaan overneemt. We hebben er alle vertrouwen in dat dit gebeurt aangezien de input van zowel leden als niet-leden goed onderbouwd en opvallend eensgezind is. Bij deze bedanken wij alle leden en niet-leden voor hun bijdrage aan deze marktconsultatie.