Online Nationaal Deltacongres 12 november 2020

Online Nationaal Deltacongres 12 november 2020

Het Deltacongres is voor de deltacommunity hét jaarlijkse moment om elkaar te zien, met elkaar in gesprek te gaan en kennis te nemen van de actuele ontwikkelingen rond het Deltaprogramma. Het congres wordt georganiseerd samen met de partners in het Nationaal Deltaprogramma: Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Rijk.

Het congres wordt dit jaar voor het eerst online gehouden en via een livestream uitgezonden.

Sprekers zijn onder andere de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen, Annemieke Nijhof, algemeen directeur van Deltares, Jeroen Haan, dijkgraaf en vice-voorzitter van het Bestuurlijk Platform Zoetwater, Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW en NOS-weerman, meteoroloog en glacioloog, Peter Kuipers Munneke.

Inhoudelijke sessies
De thema's zijn veelzijdig. Droogte, Klimaatbestendige woningbouw, Integraal Riviermanagement, Ruimtelijke adaptatie & de energietransitie, Hittestress en Zeespiegelstijging komen aan de orde. Eén sessie geeft een internationaal perspectief op het Deltaprogramma en ook kunt u zien hoe de initiatiefnemers van 'de Salon' een nieuwe gemeenschappelijke basis leggen voor het - als één gezamenlijke overheid - behalen van doelen uit het Nationaal Deltaprogramma onder de nieuwe Omgevingswet. Voor meer informatie over de inhoudelijke sessies en het verdere programma van het Deltacongres, klik hier.

Zonnetje en online themacafés
Om 16.15 uur sluit Peter Glas, Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma, het congres plenair en persoonlijk af met de uitreiking van het Zonnetje. U kunt dit jaar, voorafgaand aan het congres, stemmen op een van de drie genomineerde projecten! Meer informatie hierover volgt binnenkort. Daarna kunt u online borrelen in themacafés om verdiepende gesprekken te voeren onder leiding van diverse aan het Deltaprogramma verbonden organisaties. U kunt ook uw netwerk uitbreiden door deel te nemen aan een of meerdere speeddates.

Aanmelden
U kunt zich tot en met donderdag 5 november aanmelden via www.deltaprogramma.nl/nationaaldeltacongres/2020.

Voor meer informatie over het programma van het Deltacongres, klik hier.