Uitnodiging digitale vergadering Kerngroep Nautische Zaken | 24 September 2020

Uitnodiging digitale vergadering Kerngroep Nautische Zaken | 24 September 2020

Op 24 september 2020 komt de Kerngroep Nautische Zaken (KNZ) op digitale wijze bij elkaar. Omdat er op nautisch technisch gebied een hoop speelt voor zowel de zeegaande als ook de binnenvaart waterbouwvloot zoals onder andere Loodsplicht Nieuwe Stijl Nederland en Schelde en het Labelsysteem Binnenvaart, geeft de vereniging graag alle leden de kans om hierover mee te praten en zich te laten informeren. Ook het verder uitrollen van de interne strategie VvW en daaruit volgende aandachtspunten voor de nautisch technische dossiers zullen worden besproken.

Het betreft de eerste KNZ-vergadering na de zomervakantie en we zullen vooral ook een stand van zaken geven van de lopende dossiers en vooruit kijken op wat gaat spelen. Reden voor de KNZ om deze vergadering open te stellen voor leden van de vereniging en met name voor geïnteresseerden die zich vanuit hun (technische) functie bezighouden met waterbouwmaterieel.

Afhankelijk van uw werkterrein kunt u kiezen voor welk gedeelte van de vergadering u interesse heeft: voor de zoute of voor de zoete dossiers of voor zout én zoet.

Heeft u interesse? Meld u dan snel aan. Leden van de vereniging zijn van harte welkom.

Datum: donderdag 24 september 2020 van 10.00 – 12.30 uur
Tijd: Zout:
inloggen 9.55 – 10.00 uur
Start vergadering zout: 10.05 – 11.10 uur

Tijd: Zoet:
inloggen 11.10 - 11.15 uur
Start vergadering zoet: 11.20 – 12.30 uur

Aanmelden
Aanmelden kan tot en met uiterlijk maandag 21 september vóór 12.00 uur aanstaande door een mail te sturen aan info@waterbouwers.nl en daarin aan te geven of u zoet, zout of zout en zout wil bijwonen. De instructie hoe men kan deelnemen aan de digitale bijeenkomst en de agenda wordt u na aanmelding voorafgaand aan de vergadering toegestuurd.