SeaGuide app: Begeleiding van kapiteins - van werkschepen-  in de haven van Rotterdam

SeaGuide app: Begeleiding van kapiteins - van werkschepen- in de haven van Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de VvW geattendeerd op de de SeaGuide app.

De SeaGuide app is een app om kapiteins te begeleiden door de Haven van Rotterdam. Deze app wordt gebruikt door veel PEC-houders, maar is voor alle kapiteins die op Rotterdam varen interessant en dus ook voor kapiteins/brugteams van werkschepen in Rotterdam.

Volledigheidshalve, deze informatie kan in het kader van nautische veiligheid ook interessant zijn voor binnenvaart waterbouwschepen in project in de Rotterdamse haven.

Zie voor meer informatie deze mail d.d. 5 september jl. met de daarin opgenomen link.

Meer informatie: Chantal Schillemans, email: c.schillemans@waterbouwers.nl.