PERSBERICHT - Ondernemers in de scheepvaart roepen op te investeren in vaarwegen

PERSBERICHT - Ondernemers in de scheepvaart roepen op te investeren in vaarwegen

Binnenvaarttondernemers, verladers en waterbouwers roepen de regering op om fors te investeren in vaarwegen nu vanuit het 3e corona steun- en herstelpakket €2 miljard naar voren wordt gehaald voor infrastructuur. Zij maken zich zorgen over de staat van de Nederlandse vaarweginfrastructuur en de bevaarbaarheid van de Waal en vinden dat de problemen versneld aangepakt kunnen worden.

Ondernemers verenigd in de brancheverenigingen Koninklijke BLN-Schuttevaer, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, Evofendex en de Vereniging van Waterbouwers zijn blij dat het Rijk investeert in infrastructuur en willen de voordelen van vervoer over water nog eens extra benadrukken. Op het water is nog veel ruimte beschikbaar en vervoer over water kan helpen bij het terugdringen van files. De binnenvaart heeft een lage CO2 uitstoot en dat is gunstig voor het halen van klimaatdoelen. Nu investeren in een goede, robuuste en toekomstbestendige vaarweginfrastructuur helpt de economie in deze moeilijke tijd en draagt bij aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken rondom mobiliteit en klimaat.

Het volledige persbericht vindt u hier: persbericht_investeren_in_natte_infrastructuur_uit_corona_steunpakket__002_.pdf