Atelier succesvolle cont(r)acten - opleiding voor een betere samenwerking tussen waterschap en markt

Atelier succesvolle cont(r)acten - opleiding voor een betere samenwerking tussen waterschap en markt

Als Vereniging van Waterbouwers nemen we deel aan het SWW-overleg (Samenwerkende Waterschapswerken), waarin waterschappen en marktpartijen elkaar treffen in het kader van de uitwerking van de marktvisie. Verschillende onderwerpen komen aan bod, zoals veiligheid, continuïteit van werk en projectenkalender & innovatie en circulariteit. Het doel is om te komen tot een goede informatie- en kennisuitwisseling, wat moet resulteren in meer begrip en een betere samenwerking. In dat kader willen wij graag het volgende initiatief bij jullie onder de aandacht brengen – het “Atelier succesvolle cont(R)acten".

Het “Atelier succesvolle cont(R)acten" is een unieke opleiding door en voor waterschappers en marktpartijen, bedoelt om de samenwerking te verbeteren. Het bijzondere is dat de verdeling tussen markt en waterschapmedewerkers nagenoeg 50/50 is. Zie voor meer informatie deze link: https://www.wateropleidingen.nl/@11267/atelier-succesvolle/ De opleiding richt zich met name op contract- en projectmanagers.

De opleiding zal weer plaatsvinden in november in Nieuwegein mits er voldoende deelnemers zijn. Daarom het vriendelijke verzoek om bij voorkeur voor het eind van deze maand je aan te melden.

Contactpersoon voor verdere vragen is Maartje Meesters. Contactgegevens zijn te vinden via: https://www.wateropleidingen.nl/organisatie/medewerkers/maartje-meesters/