Digitale Algemene Leden Vergadering Vereniging van Waterbouwers | 23 juni 2020

Digitale Algemene Leden Vergadering Vereniging van Waterbouwers | 23 juni 2020

Op 23 juni jl. vond de Algemene Leden Vergadering (ALV) digitaal plaats.

Dit waren de belangrijkste punten op de agenda:

- Verslag ALV 10 december 2019
- Toelichting Jaarrekening 2019
- (Her)benoeming bestuursleden
- Strategie Vereniging van Waterbouwers
- Verenigingsactiviteiten 2020

ALV gemist?
Van de vergadering is een opname gemaakt. Deze opname is t/m 24 juli 2020 terug te vinden op het ledengedeelte van de website. Daarna op aanvraag.