Betreft: Reactie beleidsaanpassing PFAS

Betreft: Reactie beleidsaanpassing PFAS

De Vereniging van Waterbouwers is tevreden dat de Staatssecretaris de belangen van de branche erkent en de detectielimiet loslaat voor alle diepe plassen en oppervlaktewateren. Het verhogen van de norm voor toepassing van grond en bagger op de landbodem naar 1,4 µgr/kg en het loslaten van de detectielimiet voor toepassingen in alle diepe plassen en oppervlaktewateren is een goede stap voorwaarts. Vooral met laatste komt de meest circulaire manier van het toepassen van grond en bagger weer beschikbaar en wordt een hoop onnodig transport, uitstoot en kosten vermeden. Bovenal kan het een belangrijke bijdrage leveren om de orderportefeuilles weer gevuld te krijgen, na het uitblijven van nieuwe aanbestedingen als gevolg van de stikstof/PFAS en corona crisis. In hoeverre dit daadwerkelijk leidt tot nieuw werk en een goede uitvoering daarvan, moet de tijd uitwijzen. De staatssecretaris hanteert namelijk nog steeds verschillende normen voor PFAS (te weten resp. 0,8/1,4/3). Het vaststellen van één landelijk dekkende norm voor alle PFAS-houdende stoffen, overeenkomstig de huidige bodemwetgeving, zou het werk minder complex maken. Onze sector opereert namelijk veelal op het scheidsvlak van grond en water. We hopen dan ook dat voor het definitieve handelingskader de normen voor PFAS verder verhoogd en genormaliseerd worden en dat dit een eerste stap in de goede richting is om meer gebruik te maken van de kennis en ervaring van de praktijkexperts uit de waterbouw.