Nieuw! Digitale informatiebijeenkomst herziening Light versie certificering kleinschalige drijvende werktuigen op zone 4

Nieuw! Digitale informatiebijeenkomst herziening Light versie certificering kleinschalige drijvende werktuigen op zone 4

Geachte leden van de Vereniging van Waterbouwers,

Eén van de grootste binnenvaart dossiers van de Vereniging van Waterbouwers is “certificering drijvende werktuigen". Onderdeel van dit dossier is de certificering van kleinschalige drijvende werktuigen op zone 4. Door inspanningen van de waterbouwers is voor deze categorie een light versie opgesteld inhoudende een verlichting van de technische vereisten voor kleinschalig materieel werkzaam op zone 4 in Nederland. Deze light versie is neergelegd in Bijlage 3.12 van de Binnenvaartregeling (bijlage).

Gebleken is dat klein materieel ook met de light versie / Bijlage 3.12 niet gecertificeerd kan worden. Eigenaren/fabrikanten van het betreffende materieel hebben dan ook hiervoor veelvuldig ontheffingen aangevraagd. Aangezien ontheffingen niet bedoeld zijn voor structurele knelpunten hebben IenW en ILT mede op aandringen van de VvW ingestemd met een evaluatie/herziening van Bijlage 3.12.

Artikel 1 van Bijlage 3.12 bepaalt:
Deze bijlage is van toepassing op drijvende werktuigen die werkzaamheden uitvoeren op wateren van zone 4 en waarvan:

  1. de lengte minder dan 20 meter bedraagt;
  2. het volume, berekend uit het product lengte (L) x breedte (B) x diepte (D) minder dan 100 m3 bedraagt; en
  3. de kiel niet voor 30 december 2008 is gelegd.
IenW en ILT stellen voor om voor het kleinschalige materieel een aanvullende ondergrens op te nemen voor drijvende werktuigen die alleen varen op vaarwegen met een klassering lager dan CEMT klasse 1. Door het opnemen van deze ondergrens wordt zone 4 nader gespecificeerd en worden verdere afwijkingen van de technische vereisten toegestaan op wateren in zone 4 waar geen beroepsvaart/binnenvaart is. Het voorstel geeft vervolgens per artikel aan welke verdere afwijking van de technische vereisten wordt toegestaan onder welke voorwaarde.

Reden genoeg voor de Vereniging van Waterbouwers om het voorstel tot evaluatie/herziening van de light versie certificering kleinschalige drijvende werktuigen op zone 4 toe te lichten én van leden te vernemen voor welke vaartuigen de toegestane verdere afwijkingen een oplossing zouden zijn danwel nog steeds een onoverkomelijk probleem vormen.

Heeft u kleinschalig materieel werkzaam op zone 4 in Nederland? Meld u dan snel aan. Leden van de vereniging zijn van harte welkom.

Datum: vrijdag 3 juli 2020
Tijd: 13.00 – 14.30 uur


Aanmelden
Aanmelden kan tot en met uiterlijk 1 juli aanstaande door een mail te sturen aan info@waterbouwers.nl en daarin aan te geven of u wel of niet aanwezig bent. De instructie hoe men kan deelnemen aan de digitale bijeenkomst en de stukken wordt u in de week voorafgaand aan de bijeenkomst toegestuurd.

Meer informatie
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, de vereniging zal de tijdens de bijeenkomst besproken informatie beschikbaar stellen. U kunt via info@waterbouwers.nl aangeven dat u niet aanwezig kan zijn maar wel de informatie wenst te ontvangen.

Bij vragen kunt u contact op met Chantal Schillemans, Adviseur Nautische Zaken via: c.schillemans@waterbouwers.nl.