ILT publiceert verlenging Contingency plan (revision 2)

ILT publiceert verlenging Contingency plan (revision 2)

Begin april 2020 publiceerde Inspectie Leefomgeving en Milieu (ILT) op haar website een zogenaamd Contingency plan ten behoeve van scheepscertificaten en persoonscertificaten van zeegaande schepen onder Nederlandse vlag. Het plan beschreef dat de geldigheid van deze certificaten met een aantal maanden konden worden verlengd en er door de Covid 19 maatregelen geen mogelijkheid was deze regulier te verlengen.

Dit eerste plan eindigde op 19 juni 2020. Vanwege het coronavirus kunnen rederijen nog steeds moeilijk aan overheidseisen voldoen. Omdat zij bijvoorbeeld geen inspecties aan boord meer mogen (laten) uitvoeren, kunnen ook geen certificaten meer worden afgegeven. Verder kan de geldigheid van vaarbevoegdheidsbewijzen en medische keuringen van de bemanning verlopen.

Daarom heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) besloten om de periode waarin het Contingency plan van kracht is te verlengen tot 19 september 2020. Scheepscertificaten worden met 3 maanden verlengd en persoonsdocumenten zoals vaarbevoegdheidsbewijzen met 6 maanden. In het herziene Contingency plan staan ook bepalingen met betrekking tot certificaten, die langer dan 3 maanden verlopen zijn. Het Corontingency plan revision 2 is gepubliceerd op de website van ILenT: https://www.ilent.nl/onderwerpen/coronavirus-en-ze.