Online ontmoeting tussen waterschap en markt - 28 mei

Online ontmoeting tussen waterschap en markt - 28 mei

We willen je er graag aan herinneren dat de inschrijving is geopend voor de Ontmoeting tussen waterschap en markt: samen bouwen aan een sterke waterketen. Aanmelden kan t/m 21 mei 2020.

Klik hier om je aan te melden

Wanneer
Donderdag 28 mei 2020 van 9:30 tot 11:00

Waar
Online via Zoom

De organisatie is zich bewust van de berichten over Zoom in de media. Inmiddels heeft Zoom verbeteringen getroffen en hebben wij vertrouwen in deze tool. Voor deze bijeenkomst zijn verschillende maatregelen getroffen om het zo veilig mogelijk te laten verlopen. Er is een inloglink, een separaat verzonden wachtwoord, iedereen die deel wil nemen moet zich aangemeld hebben op naam, er is een wachtkamer en er worden geen opnames gemaakt.

Programma

09:00 - 09:30 Digitale inloop + instructie

09:30 - 10:00 Plenair gedeelte

10:00 - 10:15 Pauze

10:15 - 11:00 Deelsessie

De ontmoeting bestaat uit een plenair gedeelte over de inhoud en resultaten van de Marktvisie gevolgd door een deelsessie naar keuze die draait om samenwerking. Er is keuze uit 7 deelsessies. Meer informatie over de deelsessies is te vinden via de aanmeldlink.

  • Samenwerken aan de verwerking van zuiveringsslib
  • Samenwerken aan veiligheid op de bouwplaats
  • Samenwerken met de projectenkalender
  • Samenwerken binnen de risicodialoog
  • Samenwerken aan de transitie naar een circulaire economie
  • Samenwerken aan de verdere digitalisering
  • Samenwerken aan het beheersen van legionella en corona in rwzi's

Voor wie
We organiseren dit evenement voor leden van ENVAQUA, van andere brancheverenigingen die samenwerken in de Marktvisie, van de Klankbordgroep zuiveringen, van de Vereniging van Zuiveringsbeheerders en van het Platform Waterschapswerken. Ook andere waterschapsmedewerkers zoals projectmanagers, projectleiders, zuiveringsbeheerders, technologen en assetmanagers en STOWA-technologen zijn van harte welkom.

Aanleiding
De komende jaren staan er belangrijke opgaven op het gebied van waterbeheer op de agenda, zoals het verduurzamen van het zuiveringsproces, het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater en het voorkomen van droogte en wateroverlast. Daarnaast zijn (technologische) ontwikkelingen, zoals verdere digitalisering en verduurzaming van invloed op de manier van opereren in de watertechnologie. Een goede relatie en samenwerking tussen waterschappen en technologiebedrijven, is daarom voor beide partijen noodzakelijk.

Met die urgentie ondertekenden de waterschappen en verschillende brancheverenigingen, waaronder ENVAQUA, het visiedocument: De waterschapsmarkt van de toekomst, bouwstenen voor vernieuwing. Om het gedachtegoed van deze Marktvisie en het belang van samenwerking verder te laten doordringen in de hele waterschapsmarkt organiseren de Unie van Waterschappen en ENVAQUA dit evenement.

Hopelijk tot ziens op donderdag 28 mei!

Met vriendelijke groet,

Unie van Waterschappen

ENVAQUA