Corona en Zeevaart: Brandbrief inzake uitbreiding visumcapacititeit

Corona en Zeevaart: Brandbrief inzake uitbreiding visumcapacititeit

Op vrijdag 8 mei 2020 heeft een brede coalitie van brancheorganisaties in de zeevaart en organisaties in de luchtvaart een brandbrief geschreven aan het ministerie van Justitie en Veiligheid met de vraag om de capaciteit van afgifte van visa aan de grens te vergroten. Afgifte van visa bij aankomst lost het probleem op dat zeevarenden van buiten de EU geen visum kunnen verkrijgen door de corona-maateregelen in hun woonland. Ook de Vereniging van Waterbouwers zit in deze coalitie.

Met de brief vragen de partijen om door middel van een tijdelijke maatregel, totdat de afgifte van visa in de woonlanden van zeevarenden weer mogelijk is, extra capaciteit beschikbaar te maken. Dit om in ruime mate een visum aan de grens (visa on arrival) te verstrekken aan zeevarenden en vissers die via de luchthaven Schiphol Nederland het Schengengebied inreizen. Deze maatregel zal er in belangrijke mate toe bijdragen dat bemanningsleden van zeeschepen kunnen worden afgelost. Zeevarenden, die als vitale beroepsgroep zijn aangeduid, kunnen zo op een sociaal verantwoorde wijze hun beroep blijven uitoefenen. Bovendien blijft zo de veilige vaart van zeeschepen geborgd zonder aantasting van de continuïteit van de essentiële bedrijfstak zeescheepvaart.

Het signaal is duidelijk overgekomen en het ministerie van Justitie en Veiligheid staat open voor verder overleg.