Update over coronavirus en ondernemers – NOW ook open voor werkmaatschappijen

Update over coronavirus en ondernemers – NOW ook open voor werkmaatschappijen

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) ondersteunt werkgevers bij het in dienst houden van personeel.

Bij de NOW is het uitgangspunt in de regeling dat bij concerns de omzetdaling van de gehele groep de basis is. Minister Koolmees heeft op 22 april 2020 besloten de NOW op dit punt aan te passen en op 1 mei 2020 is de aanpassing bekend gemaakt. Door de wijziging kunnen ook werkmaatschappijen een beroep op de NOW doen als ze onderdeel zijn van een concern dat weinig omzetverlies heeft of zelfs winst draait.

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer op 1 mei 2020 geïnformeerd over een aantal wijzigingen in de regeling Tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW).

  • Aanpassing omzetbepaling bij concerns
  • Instemming openbaarmaking gegevens NOW
  • Buitenlands rekeningnummer
  • Schrappen verplichting melding loonkostensubsidie

In de bijlagen treft u de betreffende Kamerbrief aan en een geconsolideerde versie van de regeling.

Vanaf 1 mei 2020 kunnen aanvragers dus ook bij meer dan 20% omzetverlies op niveau van werkmaatschappij onder de gepubliceerde voorwaarden een aanvraag bij het UWV indienen: www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/.

Voor nadere informatie: Henry Bleker, adviseur sociale zaken en opleidingen. Mail: h.bleker@waterbouwers.nl en Tel: 070 349 0703.

Bijlage: Geconsolideerde versie NOW
Bijlage: Kamerbrief Tweede wijziging NOW
Bijlage: Regeling tweede wijziging NOW