Webinar | Voorwaarden bedrijven om in aanmerking te komen voor de NOW | Nu terugkijken

Webinar | Voorwaarden bedrijven om in aanmerking te komen voor de NOW | Nu terugkijken

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft recent meer bekendgemaakt over de tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW).

Op 1 april gaf AWVN-jurist Marco Veenstra een webinar voor AWVN-leden over deze regeling, onder anderen over de voorwaarden waaraan bedrijven moeten voldoen die voor de NOW in aanmerking willen komen.

Het webinar is inmiddels voor iedereen te bekijken:

https://www.awvn.nl/publicaties/webinar/webinar-noodmaatregel-overbrugging-voor-werkbehoud-now/

De Vereniging van Waterbouwers is positief over het feit dat de overheid met deze generieke maatregel slagvaardig handelt. Zij heeft ook aangegeven de uitwerking van deze maatregele nauwlettend te volgen. Vanuit het bedrijfsleven is duidelijk dat de maatregel niet voor iedere sector even goed uitpakt.

Daarom blijft de Vereniging van Waterbouwers bij de overheid aandringen op verruiming van de toegang tot de NOW voor situaties dat werkgelegenheid onder druk staat zonder dat er sprake is van 20% omzetverlies, zoals de stijging van loonkosten van zeevarenden, offshore personeel en vissers die thuis zitten en uit hun verlof lopen.