Samenwerken aan continuïteit

Samenwerken aan continuïteit

De Vereniging van Waterbouwers (VvW) doet een oproep aan alle gemeentes, provincies en waterschappen om werkzaamheden zoveel mogelijk door te laten lopen. Samen met andere brancheorganisaties constateren wij een zorgelijke daling van aangekondigde werken en diensten en een beperkte communicatie en vergunning afgifte. Deze stagnatie door het corona virus komt bovenop de Stikstof en PFAS problematiek. Juist om de werkzaamheden zoveel mogelijk door te laten gaan is het protocol Samen veilig doorwerken opgesteld. Het protocol biedt duidelijkheid over de concrete veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om veilig te kunnen doorwerken.

De VvW verzoekt de opdrachtgevers om zich bij het protocol aan te sluiten en steekt de helpende hand uit om werken versneld op de markt te brengen. Daarvoor wordt in samenwerking met Rijkswaterstaat een ondersteuningsteam ingericht. Alles moet namelijk in het werk worden gesteld om de economische gevolgen zoveel mogelijk te beperken.