Update over coronavirus voor ondernemers | Regelingen ter bescherming van banen en inkomens

Update over coronavirus voor ondernemers | Regelingen ter bescherming van banen en inkomens

Update over coronavirus voor ondernemers | Regelingen ter bescherming van banen en inkomens
Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. In dat kader zijn twee nieuwe maatregelingen afgekondigd.

  • De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) ondersteunt werkgevers bij het in dienst houden van personeel.
  • De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) ondersteunt zelfstandigen met financiële problemen.

Hoe zorgen we ervoor dat werkgevers die door de coronacrisis met een grote terugval in omzet worden geconfronteerd nog in staat zijn om hun werknemers in dienst te houden?
Hoe zorgen we ervoor dat zelfstandigen zonder personeel die hun opdrachten zien verdampen ook iets hebben om op terug te vallen?

Daarvoor roept het kabinet twee nieuwe regelingen in het leven:
  • de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO);
  • de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

De TOZO richt zich op zelfstandigen die vanaf 1 maart met financiële problemen kampen door de coronacrisis. Deze wordt uitgevoerd door de gemeentes.

De NOW heeft ten doel om werkgevers, in deze tijden van acute en zware terugval in de omzet, via een subsidie te ondersteunen bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers. Via de NOW wordt een periode van substantiële omzetdaling overbrugd met een tegemoetkoming in de loonkosten. Bij een omzetdaling van ten minste 20% ontvangt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90% naar rato van de omzetdaling. De regeling wordt uitgevoerd door het UWV. Naar verwachting is het UWV vanaf 6 april in staat aanvragen te verwerken.

Op de website van MKB-Nederland treft u nader informatie aan over deze regelingen met betrekking tot werk en inkomen. Ook andere corona-dossiers worden hier behandeld, o.a. over Uitstel belastingen, Financiering en Regels en veiligheid.

Voor uitgebreide informatie over de NOW verwijzen wij ook naar de brief die naar de Tweede Kamer is verstuurd:
Download de Kamerbrief Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Overigens heeft de Vereniging van Waterbouwers samen met andere werkgeversorganisaties in de zeevaart aandacht gevraagd voor de bijzondere situatie rondom zeevarenden. Werkgevers in de zeevaart worden niet altijd getroffen door omzetverlies van meer dan 20% maar wel met doorbetaling van zeevarenden die na het uitlopen van hun verlof niet aan boord kunnen door reisrestricties. De overheid heeft tot dusver afwijzend gereageerd op ons verzoek om een speciale regeling te treffen voor deze situatie. De vereniging blijft aandringen op een voorziening.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Henry Bleker, Adviseur Sociale Zaken en Opleidingen E: h.bleker@waterbouwers.nl.