Zeegaande waterbouw in verband met COVID-19

Zeegaande waterbouw in verband met COVID-19

Corona-virus: Ondersteuning zeegaande waterbouw
Voor aannemers in de waterbouw met zeegaand materieel is het van groot belang, dat zij in deze onzekere tijden hun werkzaamheden kunnen voortzetten en dat er maatregelen komen die de continuïteit op termijn beter waarborgen. De Vereniging van Waterbouwers informeert u graag over de ontwikkelingen en aandachtspunten die zij in het overleg over corona met de overheid bespreekt.

Wij informeren u in bijgevoegd document over de volgende zaken:

  • Bemanningswisselingen en overschrijden uitzendtermijnen;
  • Zeevarenden besmet met het coronavirus;
  • Aan boord komen van derden;
  • Certificering van schepen en zeevarenden;
  • Regelingen ter compensatie van bedrijfseconomische gevolgen van Corona.

Lees hier verder: Zeegaande waterbouw in verband met COVID-19

BIjgevoegd brief: Ministerial letter to ILO IMO and WHO

Mocht u vragen hebben of situaties willen melden in het kader van de zeegaande waterbouw dan kunt u contact opnemen met Henry Bleker, Adviseur Sociale Zaken & Opleidingen E: .

Voor soortgelijke situaties in de binnenvaart kunt u contact opnemen met Chantal Schillemans, Adviseur Nautische Zaken E: .