Protocol 'Samen veilig doorwerken'

Protocol 'Samen veilig doorwerken'

Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld. Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten, en alle werkenden over veilig werken tijdens de coronacrisis. Ook aan bod komt de manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden. Het protocol is door Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan het ministerie van BZK aangeboden en in het overleg met de Ministers van BZK en I&W met diverse andere bouwbranches en vakbonden aangevuld en vastgesteld.

Download Protocol 'Samen veilig doorwerken'

Download Poster 'Werken op de bouwplaats'

Download Poster 'Werken in en om het huis'