Binnenvaart in verband met COVID-19

Binnenvaart in verband met COVID-19

Binnenvaart maatregelen in verband met COVID-19
Op 30 maart j.l. ontving het secretaraat van de De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) een bericht van Voies navigables de France (VNF), waarin aangekondigd wordt dat VNF en Électricité de France (EDF) vanwege de Corona-crisis voornemens zijn de bediening van de 9 sluizen op de Bovenrijn te staken. Dat betekent dat de sluizen nog 16 uur per etmaal geopend zijn in plaats van 24 uur. Men heeft te maken met een tekort aan personeel door ziekte. Deze maatregel heeft tot doel de gezondheid van het sluispersoneel te beschermen en het schutbedrijf ook op langere termijn in stand te houden. Het nachtelijke sluisbedrijf wordt voor het eerst gestaakt in de nacht van 1 op 2 april.

Persbericht CCR: ONDERBREKING VAN HET NACHTELIJK SCHUTBEDRIJF OP DE DUITS-FRANSE BOVENRIJN IN VERBAND MET DE COVID-19-PANDEMIE

Uitzonderlijke maatregelen
De CCR heeft in het kader van de COVID-19-pandemie uitzonderlijke maatregelen genomen om een goed prestatieniveau in de Rijnvaart te waarborgen en de goede werking van de logistieke keten in stand te houden. Met dit besluit zorgen de CCR-lidstaten dat:

  • het vaarwegmanagement en de sluisbediening zoveel mogelijk in stand blijft.
  • Alle certificaten die op 15 maart 2020 nog geldig waren, dit voorlopig ook blijven. Het gaat dan om alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR. Hiermee wordt voorkomen dat er problemen ontstaan doordat keuringen niet meer uitgevoerd kunnen worden.
Let op: Wanneer er sprake is van overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten van uw schip en u maakt gebruik van deze maatregel, meldt dit dan bij uw verzekeraar. Het feit dat er niet wordt vervolgd door de overheid in verband met verlopen certificaten, betekent niet automatisch dat u bij uw scheepsverzekering de volledige dekking blijft behouden.
  • bemanningsleden tussen hun woonplaats en locatie van inscheping of ontscheping kunnen reizen, zo nodig met een verklaring. De CCR heeft hiervoor een modelformulier gepubliceerd.
  • Met betrekking tot de geldigheid van de certificaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen worden lidstaten opgeroepen zo snel mogelijk multilaterale overeenkomst (MO) 25 te ondertekenen. Met MO25 wordt de geldigheid van de opleidingscertificaten (basis, chemie, gas en veiligheidsadviseur) wettelijk verlengd. Die mogelijkheid bestaat in het ADN maar helaas niet in de CCR-regelingen.
    Op dit moment wordt overigens door de collega's van gevaarlijke stoffen gewerkt aan een MO dat alle technische certificaten wettelijk verlengd. Naar verwachting komt dit MO eind van deze week. Dergelijke MO's van het ADN gelden dus voor alle EU-lidstaten plus de ADN-lidstaten die medeondertekenen.

De Europese Commissie ondersteunt deze maatregelen in EU-verband in lijn met hun richtsnoeren over green lanes. Ook daar is een document voor het reizen van bemanning gepubliceerd in de richtsnoeren onder annex 3. Bekijk de communicatie over green lanes hier.

Ook nationaal heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de Nederlandse handhaving verzocht terughoudend te zijn in lijn met dit besluit. Handhavers van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voeren geen inspecties op locatie meer uit tenzij daar noodzaak voor is. Noodzaak kan ontstaan bij specifieke meldingen/signalen waar sprake is van acuut risico, ongeval of ernstige marktverstoring.

ILT
ILT heeft in lijn met het eerder door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) genomen besluit “Besluit – Uitzonderlijke maatregelen van de Centrale Commissie in het kader van de Covid-19-pandemie" inzake de geldigheid van alle documenten, die op basis van het ROSR, RSP en RPR zijn verstrekt en op 15 maart 2020 nog geldig waren nu óók voor alle overige EU wateren besloten dat een overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten, verklaringen en andere documenten afgegeven overeenkomstig de Binnenvaartwet, Binnenvaartbesluit en Binnenvaartregeling niet bestraft wordt, wanneer de veiligheid en een veilige vaart niet in het gedrang komen en de betrokken certificaten, verklaringen en andere documenten op 15 maart 2020 nog geldig waren.

ILT werkt tijdens de maatregelen door maar de inspectie past de werkzaamheden aan. ILT werkt meer digitaal en voert tijdelijk minder inspecties op locaties uit. ILT gaat wel ter plaatse als dat nodig is.

Vergunningverlening die nodig is voor de werkzaamheden in vitale en cruciale sectoren krijgt nu voorrang. Voor het openbaar vervoer, afvaltransport, drinkwatervoorziening, vlucht- en vliegtuigafhandeling en in de scheepvaart neemt ILT certificaten en vergunningen in behandeling. Voor een aantal sectoren wordt maatwerk verleend.

ILT heeft alle Coronamaatregelen op de eigen website geplaatst. Zie hiervoor de website van ILT.
Vervolgens staan op deze pagina de linken naar de maatregelen per vervoersmodaliteit/thema zoals:

  • Coronavirus en binnenvaart;
  • Coronavirus en zeescheepvaartnelpunten.

Wij vragen u knelpunten/aandachtspunten te melden zodat de Vereniging van Waterbouwers dit kan aangeven bij IenW en/of ILT.

Dit kan u aangeven bij Chantal Schillemans, Adviseur Nautische Zaken. E: .