Coronamaatregelen voor de binnenvaart | Update 25 maart 2020:

Coronamaatregelen voor de binnenvaart | Update 25 maart 2020:

Coronamaatregelen voor de binnenvaart

IenW, afdeling Binnenvaart en Vaarwegen:

Op 23 maart jl. heeft de CCR bijgaand besluit genomen https://www.ccr-zkr.org/13070000-nl.html. Met dit besluit zorgen de CCR-lidstaten dat:

  • het vaarwegmanagement en de sluisbediening zoveel mogelijk in stand blijft.
  • Alle certificaten die op 15 maart 2020 nog geldig waren, dit voorlopig ook blijven. Het gaat dan om alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR. Hiermee wordt voorkomen dat er problemen ontstaan doordat keuringen niet meer uitgevoerd kunnen worden.

Let op: Wanneer er sprake is van overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten van uw schip en u maakt gebruik van deze maatregel, meldt dit dan bij uw verzekeraar. Het feit dat er niet wordt vervolgd door de overheid in verband met verlopen certificaten, betekent niet automatisch dat u bij uw scheepsverzekering de volledige dekking blijft behouden.

  • bemanningsleden tussen hun woonplaats en locatie van inscheping of ontscheping kunnen reizen, zo nodig met een verklaring. De CCR heeft hiervoor een modelformulier gepubliceerd.
  • Met betrekking tot de geldigheid van de certificaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen worden lidstaten opgeroepen zo snel mogelijk multilaterale overeenkomst (MO) 25 te ondertekenen. Met MO25 wordt de geldigheid van de opleidingscertificaten (basis, chemie, gas en veiligheidsadviseur) wettelijk verlengd. Die mogelijkheid bestaat in het ADN maar helaas niet in de CCR-regelingen.

Op dit moment wordt overigens door de collega's van gevaarlijke stoffen gewerkt aan een MO dat alle technische certificaten wettelijk verlengd. Naar verwachting komt dit MO eind van deze week. Dergelijke MO's van het ADN gelden dus voor alle EU-lidstaten plus de ADN-lidstaten die medeondertekenen.

De Europese Commissie ondersteunt deze maatregelen in EU-verband in lijn met hun richtsnoeren over green lanes https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf. Ook daar is een document voor het reizen van bemanning gepubliceerd in de richtsnoeren onder annex 3.

Ook nationaal heeft IenW de Nederlandse handhaving verzocht terughoudend te zijn in lijn met dit besluit. Handhavers van ILT voeren geen inspecties op locatie meer uit tenzij daar noodzaak voor is. Noodzaak kan ontstaan bij specifieke meldingen/signalen waar sprake is van acuut risico, ongeval of ernstige marktverstoring.

ILT:

ILT werkt tijdens de maatregelen door maar de inspectie past de werkzaamheden aan. ILT werkt meer digitaal en voert tijdelijk minder inspecties op locaties uit. ILT gaat wel ter plaatse als dat nodig is.

Vergunningverlening die nodig is voor de werkzaamheden in vitale en cruciale sectoren krijgt nu voorrang. Voor het openbaar vervoer, afvaltransport, drinkwatervoorziening, vlucht- en vliegtuigafhandeling en in de scheepvaart neemt ILT certificaten en vergunningen in behandeling. Voor een aantal sectoren wordt maatwerk verleend.

ILT heeft alle Coronamaatregelen op de eigen website geplaatst. Zie hiervoor https://www.ilent.nl/onderwerpen/themas/coronavirus-covid-19

Vervolgens staan op deze pagina de linken naar de maatregelen per vervoersmodaliteit/thema zoals:

  • Coronavirus en binnenvaart;
  • Coronavirus en zeescheepvaart.

Hierbij nogmaals onze oproep om knelpunten/aandachtspunten te melden zodat de VvW dit kan aangeven bij IenW en/of ILT.