Update Coronamaatregelen binnenvaart

Update Coronamaatregelen binnenvaart

Vandaag heeft de VvW de volgende terugkoppeling vernomen van IenW, afdeling Binnenvaart en Vaarwegen:

Gisteren eind van de middag is bijgaand besluit door de CCR genomen https://www.ccr-zkr.org/13070000-nl.html. Met dit besluit zorgen de CCR-lidstaten dat:

  • het vaarwegmanagement en de sluisbediening zoveel mogelijk in stand blijft.
  • Alle certificaten die op 15 maart 2020 nog geldig waren, dit voorlopig ook blijven. Het gaat dan om alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR. Hiermee wordt voorkomen dat er problemen ontstaan doordat keuringen niet meer uitgevoerd kunnen worden.
  • Bemanningsleden tussen hun woonplaats en locatie van inscheping of ontscheping kunnen reizen, zo nodig met een verklaring. De CCR heeft hiervoor een modelformulier gepubliceerd.
  • Ook de geldigheid van de certificaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt verlengd.

Met dit besluit gaat men er van uit dat hiermee de eerste gevolgen van de corona crisis zo goed mogelijk tegemoet getreden kunnen worden. Het besluit kan zo nodig later aangevuld worden.

De Europese Commissie ondersteunt deze maatregelen in EU-verband in lijn met hun richtsnoeren over green lanes https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf. Ook daar is een document voor het reizen van bemanning gepubliceerd in de richtsnoeren onder annex 3.

Ook nationaal heeft IenW de Nederlandse handhaving verzocht terughoudend te zijn in lijn met dit besluit. Handhavers van ILT voeren geen inspecties op locatie meer uit tenzij daar noodzaak voor is. Noodzaak kan ontstaan bij specifieke meldingen/signalen waar sprake is van acuut risico, ongeval of ernstige marktverstoring.

Binnen Rijkswaterstaat wordt met man en macht gewerkt om de ligplaatsenproblematiek in goede banen te leiden. De ligplaatsbezetting wordt dagelijks gemonitord zodat afwijkingen tijdig waargenomen worden. Er is al besloten om zeer terughoudend te zijn met handhaving rondom de drie keer 24 uur bezetting. Samen met de verschillende regio's wordt momenteel in kaart gebracht wat er nodig is aan aanvullende ligplaatsen en de daarbij behorende voorzieningen.

Hierbij nogmaals onze oproep om knelpunten/aandachtspunten te melden zodat de VvW dit kan aangeven bij IenW.