Contingency Plan and Guidelines | Coronavirus | Inspectie Leefomgeving en Transport | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Contingency Plan and Guidelines | Coronavirus | Inspectie Leefomgeving en Transport | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vanwege het coronavirus is het voor rederijen steeds moeilijker om aan overheidseisen te voldoen. Omdat zij de bijvoorbeeld geen inspecties aan boord meer mogen (laten) uitvoeren, kunnen ook geen certificaten meer worden afgegeven. Verder kan de geldigheid van vaarbevoegdheidsbewijzen en medische keuringen van de bemanning verlopen.

Daarom heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) besloten om dergelijke certificaten voorlopig te verlengen.
Scheepscertificaten worden met 3 maanden verlengd en persoonsdocumenten zoals vaarbevoegdheidsbewijzen met 4 maanden. Dit als onderdeel van een zogenaamd contingency-plan.

Het Contingency plan voor Covid-19 is gepubliceerd op de website:
https://www.ilent.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19-en-nl-zeescheepvaart

De Statements voor de persoonsdocumenten en de scheepscertificaten voor de koopvaardij zijn bijgevoegd en worden ook nog gepubliceerd op de website van ILT.

ILT is bereid overleg te voeren om de continuïteit van de scheepvaart waar mogelijk te borgen.

Statement_ship_certificates_Covid-19_vers._3.pdf

Statement_seafarer_certificates_Covid-19_vers._4.pdf