Waterbouwdag 2020: Inschrijving Agemaprijs geopend

Waterbouwdag 2020: Inschrijving Agemaprijs geopend

Inschrijving Prof.dr.ir. J.F. Agemaprijs voor waterbouwkundige werken geopend
Op de Waterbouwdag 2020 wordt de Prof.dr.ir. J.F. Agemaprijs voor waterbouwkundige werken uitgereikt. Een prestigieuze prijs, die in het leven geroepen is om de bijdrage van Jan Agema aan de waterbouwkunde te eren. Tegelijkertijd is de prijs een goede stimulans voor innovatie in de waterbouw. De prijs wordt eenmaal per vijf jaar uitgereikt. Je kunt dus weer meedoen!

De prijs wordt toegekend aan het beste en meest innovatieve waterbouwkundige werk dat in de periode 2015-2020 is gerealiseerd.

𝘔𝘦𝘭𝘥 𝘶𝘸 𝘱𝘳𝘰𝘫𝘦𝘤𝘵 𝘷𝘢𝘴𝘵 𝘢𝘢𝘯, 𝘮𝘪𝘥𝘥𝘦𝘭𝘴 𝘦𝘦𝘯 𝘷𝘰𝘰𝘳𝘢𝘢𝘯𝘬𝘰𝘯𝘥𝘪𝘨𝘪𝘯𝘨!

Alle waterbouwkundige werken die voor een aanmerkelijk deel zijn ontworpen door een Nederlandse ontwerper of gerealiseerd door een Nederlandse aannemer kunnen meedingen naar de prijs. De jury hecht er aan op te merken dat niet alleen grote projecten mee dingen. Ook ogenschijnlijk kleinere waterbouwwerken kunnen zeer innovatief zijn.

De jury beoordeelt alle inzendingen op de volgende criteria:

𝟭. 𝗜𝗡𝗡𝗢𝗩𝗔𝗧𝗜𝗘 In hoeverre is er sprake van een technisch vernieuwende oplossing/ontwerp?

𝟮. 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗚𝗥𝗔𝗔𝗟 𝗢𝗡𝗧𝗪𝗘𝗥𝗣 De mate waarin aspecten als (sociale) duurzaamheid & circulariteit, landschap, natuur, cultuur, omgeving en economie (social return) in ontwerp en uitvoering zijn meegenomen.

𝟯. 𝗦𝗔𝗠𝗘𝗡𝗪𝗘𝗥𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗧𝗨𝗦𝗦𝗘𝗡 𝗢𝗣𝗗𝗥𝗔𝗖𝗛𝗧𝗚𝗘𝗩𝗘𝗥 𝗘𝗡 𝗢𝗣𝗗𝗥𝗔𝗖𝗛𝗧𝗡𝗘𝗠𝗘𝗥 In hoeverre trekken opdrachtgever en opdrachtnemer samen op bij het uitdenken, realiseren en communiceren van het project?

De inschrijving sluit op 15 mei 2020, schrijf uw project in op: https://lnkd.in/dR6PqF7

Overzichtsboek en tentoonstelling
De prijs bestaat uit erkenning en een beeldwerk. Van alle inzendingen wordt ook een prachtig overzichtsboek en een tentoonstelling gemaakt. Aan inzendingen zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Welke dit zijn, lees je hier. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen aan de hand van de volgende criteria: innovatie, integraal ontwerp en samenwerking opdrachtgever en opdrachtnemer.