Studenten zelf aan zet in nieuw talentprogramma voor de water- en maritieme sector

Studenten zelf aan zet in nieuw talentprogramma voor de water- en maritieme sector

De Stroomversnellers: Netwerk en programma voor Water & Maritiem Talent
Begin februari start het geheel nieuwe en unieke talentprogramma voor studenten uit het wo, hbo en mbo: 'De Stroomversnellers'.

De Stroomversnellers is een aantrekkelijk en inspirerend talentprogramma waarmee studenten:
  • Kennismaken met de water- en maritieme sector. Studenten zien wat de sector te bieden heeft.
  • Samen leren en zichzelf ontwikkelen via een breed programma met excursies, trainingen en masterclasses.
  • De water- en maritieme sector en de opleidingen promoten bij jongeren door het geven van gastlessen en support bij voorlichtingsevenementen en sectorpromotie.
  • Actief samenwerken in het programma en netwerken vormen, nuttig voor nu en later.

Actief netwerk van ruim 300 studenten
Het nieuwe programma is in co-creatie met de partners én met studenten vormgegeven en zal uit twee geledingen bestaan: het netwerk de Stroomversnellers en een selecte groep studenten, de Waterambassadeurs.

De circa 300 Stroomversnellers hebben toegang tot het brede activiteitenprogramma van excursies, trainingen en masterclasses. In totaal 50 Waterambassadeurs vormen het centrum van het netwerk. Zij zullen gedurende twee jaar actief het programma mede invullen en aansturen, door in teams (commissies) te werken aan onder andere het inhoudelijke programma. Zij ontvangen hiervoor een vergoeding.

Na een selectiedag voor kandidaat-ambassadeurs volgt op 20 maart a.s. de “installatie" van de Waterambassadeurs door Annemieke Nijhof, voorzitter Topsector Water & Maritiem. U bent van harte uitgenodigd deze middag bij te wonen. Meld u aan via info@destroomversnellers.nl.

Hoe kunt u bijdragen aan De Stroomversnellers?
Het complete activiteiten-aanbod is te vinden op www.destroomversnellers.nl.

Wilt u De Stroomversnellers ook onder de aandacht brengen van (uw) studenten? Stuur een mail naar info@destroomversnellers.nl en u krijgt alle informatie.

Wilt u met uw bedrijf of organisatie ook een activiteit aanbieden binnen het programma van de stroomversnellers en zo direct in contact komen met een groep enthousiaste studenten? Neem contact met ons op via info@destroomversnellers.nl en we gaan met u in gesprek over uw bijdrage.

De Stroomversnellers is een initiatief van Topsector Water & Maritiem, Rijkswaterstaat, Vereniging van Waterbouwers, Netherlands Maritime Technology en Nationaal Watertraineeship.

Meer informatie:
Henry Bleker | Vereniging van Waterbouwers
h.bleker@waterbouwers.nl.