Uitnodiging Week van de Circulaire Economie en Klimaat 2020 bij Rijkswaterstaat | Meld u aan

Uitnodiging Week van de Circulaire Economie en Klimaat 2020 bij Rijkswaterstaat | Meld u aan

Beste leden van de vereniging,

Van maandag 3 februari tot en met vrijdag 7 februari 2020 organiseert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de landelijke Week van de Circulaire Economie met het thema Tour Circulair. Tijdens deze editie wordt naast circulaire economie ook het klimaat centraal gesteld! Ontmoet koplopers en opdrachtgevers, word geïnspireerd, werk samen en geef kennis door tijdens sessies en excursies. Aanmelden kan hieronder.

Uitnodiging namens RWS:
Op 3 februari 2020 zal voor de tweede keer de Nationale Conferentie Circulaire Economie plaatsvinden. We hopen dat u er ook (weer) bij bent.

Voorheen ging het bij Circulaire Economie vooral over begrippen als recycling. Maar steeds meer ontstaat de bewustwording dat Circulaire Economie om meer gaat dan alleen het recyclen van afval tot nieuwe grondstoffen. Het is ook belangrijk dat we op een andere manier met onze producten omgaan: bijvoorbeeld door ze te repareren, niet meer te kopen, te delen, te hergebruiken… Kortom; hoger op de ladder richting een Circulaire Economie komen is het thema van deze editie.

Het hoger op de ladder naar een Circulaire Economie komen, is iets dat we gezamenlijk doen. Het doel van de conferentie is daarom om kennis op te doen, geïnspireerd te worden, kennis met elkaar te delen en mensen met elkaar in verbinding te brengen. Dat willen we ook tot uitdrukking brengen in de conferentie. Dit doen we met een inspirerend plenair programma en heel veel niet te missen werkateliers, masterclasses en debatten tijdens de middag.

Programmalijnen
De volgende programmalijnen vormen de rode draad van de conferentie en sluiten aan bij de R-ladder.

  1. Rethink, Reduce, Refuse: De Ontwerpfase
    Hoe zorgen we ervoor dat we producten beter kunnen repareren of makkelijker kunnen hergebruiken, wat kan circulair ontwerp daar aan bijdragen, hoe kan de consument de juiste keuzes maken, kunnen we producten aanbieden als een service, nieuwe verdienmodellen ontwikkelen of de wegwerpeconomie ombuigen?
  2. Re-use, Repair, Refurbish, Remanufacture en Repurpose: De Gebruiksfase
    Hoe zorgen we ervoor dat consumenten niet nieuwe producten kopen maar investeren in hergebruik? Faciliteren van het langer in de keten houden van producten en onderdelen
  3. Recycle: De Afdankfase
    Secundaire grondstoffen verwerken tot (producten/grondstoffen van) hoogwaardige kwaliteit

Aanmelden voor de Conferentie
In verband met het enorme succes van de editie 2019 raden we u aan om u spoedig aan te melden om verzekerd te zijn van deelname aan de conferentie 2020.
Klik hier om u aan te melden.