Andrea Vollebregt directeur van de Vereniging van Waterbouwers

Andrea Vollebregt directeur van de Vereniging van Waterbouwers

Andrea Vollebregt is op 1 januari 2020 gestart als directeur van de Vereniging van Waterbouwers. Zij volgt hiermee Edwin Lokkerbol op die ruim vijf jaar directeur van de vereniging is geweest.

Vollebregt (39) werkt sinds mei jl. als Senior Adviseur Markt voor de vereniging. Daarvoor was zij onder meer tien jaar werkzaam voor het Havenbedrijf Rotterdam als Manager External Affairs Duitsland. Andrea Vollebregt is blij met haar benoeming. “Ik kijk er naar uit me nog breder in te zetten voor deze sector die een belangrijke toegevoegde waarde heeft voor de BV Nederland, maar die ook aan de vooravond staat van grote veranderingen."

Nederland staat voor grote opgaven op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en klimaatadaptatie. De waterbouwers hebben de kennis en kunde in huis om een belangrijke bijdrage te leveren aan de gestelde doelen. Belangrijk daarbij is om deze thematiek in de praktijk en de samenwerking met de opdrachtgevers verder vorm te geven. Ook het actuele (inter)nationale politieke speelveld, met thema's zoals stikstof, PFAS en de Europese Green Deal, vragen om een stevige belangenbehartiging. Het bestuur heeft er het vertrouwen in dat Andrea Vollebregt de juiste persoon is om dit succesvol gestalte te gaan geven.

Namens het Bestuur

Hendrik Postma, Voorzitter

Lees het artikel van Andrea Vollebregt in de Cobouw hier terug.

Contact:
Andrea Vollebregt
LinkedIn
a.vollebregt@waterbouwers.nl
070 349 07 07 / 06 30 14 91 92