Nieuwsbrief Waterbouw.nl

Nieuwsbrief Waterbouw.nl

Dit is de vijfentwintigste nieuwsbrief van Waterbouw.nl, een initiatief van sociale partners in de waterbouw. Op de portal website www.waterbouw.nl vindt u alle informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de scholingsmogelijkheden en het loopbaanbeleid in de Waterbouw.

In deze nieuwsbrief brengen wij actuele informatie onder uw aandacht.