Magazine O&O-fonds Waterbouw

Magazine O&O-fonds Waterbouw

Het O&O-fonds Waterbouw ondersteunt de sector met projecten die gericht zijn op instroom-bevordering, ontwikkeling van lesmateriaal en onderwijs, ontwikkeling van medewerkers, sociaal beleid, duurzame inzetbaarheid en arbo & veiligheid.

Graag geven wij u met het bijgevoegde magazine een inzicht in onze projecten en activiteiten.

Wij hebben ervoor gekozen hebben om dat te doen langs een tijdlijn die een leven lang waterbouw symboliseert: van kinderen op de basisschool naar jongeren in het voortgezet onderwijs en mbo- of hbo-onderwijs. En van jonge waterbouwers tot volwassen professionals die fit de finish halen en weerbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Dit magazine is ook beschikbaar in een digitale versie op onze website www.waterbouw.nl.

Wilt u meer gedrukte exemplaren bestellen, dan kan dat bij het secretariaat van het O&O-fonds Waterbouw, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag, of per e-mail bij info@waterbouwers.nl.

Wij wensen u veel leesplezier!