Algemene ledenvergadering Vereniging van Waterbouwers | 10 december 2019

Algemene ledenvergadering Vereniging van Waterbouwers | 10 december 2019

Op dinsdag 10 december jl. vond de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats op het schip De Catharinaplaat. Al varend hebben we vergaderd op het Hollands Diep de verbinding tussen de Rijn en de Maas. De ALV waar tevens afscheid genomen is van Edwin Lokkerbol als directeur van de Vereniging van Waterbouwers.

Dit waren de belangrijkste punten op de agenda in 2019:
- Presentatie van de financiën 2019
- Toelichting begroting 2020 – 2021
- Verenigingsactiviteiten 2019
- Afscheid vertrekkend directeur Edwin Lokkerbol

Edwin Lokkerbol gaf naar aanleiding van de PFAS en PAS ontwikkelingen een samenvatting van alle marktontwikkelingen over het afgelopen jaar. Het zichtbaar maken van de gevolgen van het PFAS-beleid voor de markt blijft hoog op de agenda staan bij de vereniging. Het is cruciaal om de effecten zichtbaar te maken aan de politiek. En de juridische consequenties van het PFAS-beleid worden nog onderzocht.

Uit het EIB-rapport zijn een drietal onderwerpen gekomen die cruciaal zijn voor de waterbouw de komende jaren dit zijn: de continuïteit van werken, de arbeidsmarkt en duurzaamheid. Hierop zal de vereniging door middel van een heldere aanpak acties en plannen ontwikkelen.

Aan boord van het schip De Catharinaplaat werd al varend vergaderd en werden we meegenomen langs het projectbezoek Transportleidingen Bergsche Maas. Hier realiseert Van Oord drie nieuwe transportleidingen, die het nieuwe innamepompstation aan de Bergsche Maas verbinden met spaarbekken De Gijster.

De vergadering was een moment om terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar komende jaren. Andrea Vollebregt is door het bestuur aangesteld als nieuwe directeur van de Vereniging van Waterbouwers, vollebregt werkt sinds mei jl. als Senior Adviseur Markt voor de vereniging.

Het opleidings- en ontwikkelingsfonds Waterbouw (O&O-fonds Waterbouw) heeft met trots het magazine 'leven en leren in de Waterbouw' uitgegeven. Deze uitgave geeft inzicht in de projecten en activiteiten van het O&O-fonds Waterbouw. Het magazine lezen? Klik hier.

In de laatste editie van De Waterbouwer treft u een column van vertrekkend directeur Edwin Lokkerbol. De Waterbouwer lezen? Klik hier.

Het varen op het Hollands Diep vormde een mooie omgeving om voor en na de ALV bij te praten, kennis uit te wisselen en collega(waterbouw)bedrijven te zoeken. De avond werd besloten met het traditionele buffet.