Terugblik Najaarsbijeenkomst Platform Jonge Waterbouwers

Terugblik Najaarsbijeenkomst Platform Jonge Waterbouwers

George Parker, The Creation Game

Sander Dekker, programmadirecteur Klimaatadaptatie Van Oord

Edwin Lokkerbol, directeur Vereniging van Waterbouwers

'Kunnen we als waterbouwers van de toekomst meer winst behalen met een andere mindset?'

Het laatste event van het Platform Jonge Waterbouwers met keynote sprekers: George Parker, Sander Dekker en Edwin Lokkerbol. Over duurzaamheid en de arbeidsmarkt in een veranderende wereld. We kijken terug op een geslaagd event.

--- 'Boeiend aan discussies over zowel duurzaamheid als de cultuur in de waterbouw is de openhartigheid die ik aantrof. Iedereen is op zoek naar wat hij of zij kan doen om de waterbouw van binnenuit te veranderen en te verbeteren. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.' ---

--- 'Flexibel werken zou een uitgangspunt moeten zijn en geen voorwaarde. Zeker in een tijd waarbij we langer moeten werken en vervoer willen beperken. Met de huidige technologie staat ons niets meer in de weg.' ---

--- 'Geen consumptieve en puur inhoudelijke bijeenkomst van het Platform Jonge Waterbouwers. Maar een actieve, visionaire en emotionele ontmoeting over de toekomst van waterbouwers en de rol van Jonge Waterbouwers in het bijzonder.' ---

Platform Jonge Waterbouwers |Dinsdag 3 december 2019 | Amsterdam Rijnkanaal

De najaarsbijeenkomst van het Platform Jonge Waterbouwers (PJW) was een zeer geslaagd evenement! Er waren ongeveer 40 young professionals met diverse functies binnen de aangesloten lidbedrijven aanwezig, waaronder project engineers, coastal engineers, werkvoorbereiders, tender engineers, uitvoerders, ondernemers en bestuurders. Met de keynote speeches van Sander Dekker en Edwin Lokkerbol werd de lat hoog gelegd. Edwin Lokkerbol, directeur van de Vereniging van Waterbouwers, sprak over de arbeidsmarktontwikkelingen en Sander Dekker, programmadirecteur Klimaatadaptatie bij Van Oord, sprak over de klimaatuitdagingen voor de sector.

Inhoud die je voelt en beleeft
George Parker, specialist op het gebied van persoonlijke- en organisatietransformatie, maakt ons tijdens het Platform Jonge Waterbouwers bewust van de geheimen achter hoe we werkelijkheid creëren en buigen. Een voorbeeld hiervan is om vanuit de toekomst die we idealiter willen naar de situatie nu te kijken (creatief). Dat levert hele andere ideeën op dan wanneer je vanuit verleden en heden naar de toekomt kijkt (reactief).

Vaak worden we bij het creëren van de toekomst gestuurd door ons verleden. Wanneer we samen blanco nadenken over de toekomst, hoe gaat die er dan uitzien? Als waterbouwers van de toekomst kunnen we met een ander mindset misschien meer winst behalen. George introduceerde zijn concept van de SurvivalVersie, hiermee verplaats je je naar die ideale toekomst en stel je de vraag: wat zou je doen als je daar al was? Hiermee creëer je verhalen en een beweging in de goede richting.

Duurzaamheid in een veranderende wereld
Het effect van de zeespiegelstijging en extreme waterstanden zorgen voor grote maatschappelijke opgaven in de waterbouwsector, vertelt Sander Dekker. Vanwege alle bedrijvigheid in de Noordzee vraagt dit om een aanpak die gericht is op herstel van ecosystemen en biodiversiteit. Al met al tonen de huidige ontwikkelingen met de energietransitie en klimaatdoelstellingen aan hoe veelomvattend de uitdagingen zijn voor onze sector. Dus hoe gaan we hier als business mee om en spelen we tijdig en juist in op de ontwikkelingen? Door de ontwikkelingen moeten we innovatiever zijn in processen en denkbeelden. Zeker voor waterbouwers geldt duurzaamheid = innovatie.

Diversiteit is geen keuze
Edwin Lokkerbol nam ons mee in de demografische ontwikkelingen voor de komende jaren en de uitdagingen voor de sector. Door het grote aandeel werknemers boven de 55 jaar zal dit de komende jaren leiden tot een relatief grote uitstroom in de bouwsector. Het vervangen van deze generatie en het blijven realiseren van de huidige productie is een grote opgave.

De cultuur in de waterbouw
De ijzersterke werkhouding en het vakmanschap binnen de waterbouw heeft de sector opgebouwd en mondiaal op de kaart gezet. De cultuur in de waterbouw heeft ons gebracht naar waar het nu is. Maar brengt de huidige aanpak ons waar we willen zijn in een snel veranderende wereld? Welke impact hebben de duurzaamheidsambities en arbeidsmarktontwikkelingen voor de marktpositie van onze sector en hoe kunnen we die verbeteren? Met het vervangen van een generatie is er een uitdaging om jong talent aan te trekken in de sector. Diversiteit is geen keuze meer.

''Misschien moeten we uit een zo groot mogelijke zee van talenten werven om jongeren binnen te halen met een breder scala aan ervaringen en perspectieven,'' aldus Edwin.

Alles overziend een succesvol evenement waar volop kennis en inspiratie werd gedeeld. Namens het Platform Jonge Waterbouwers dank aan alle aanwezigen.

Bekijk de presentaties van Sander Dekker en Edwin Lokkerbol hier.

Op de hoogte gehouden worden van blog artikelen van George Parker doe je hier.