‘Vereniging van Waterbouwers blij met nieuwe PFAS-norm Minister. Wel blijven er zorgen om afzet baggerslib’

‘Vereniging van Waterbouwers blij met nieuwe PFAS-norm Minister. Wel blijven er zorgen om afzet baggerslib’

De Vereniging van Waterbouwers (VvW) is blij met de genomen stappen door Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) wat betreft het opstellen van reële normen voor PFAS, vooral in 'natte waterbodems'. De Minister heeft de tijdelijke achtergrondwaarde voor PFAS verruimd van 0,1 naar 0,8 microgram per kilo grond.

'Wij vinden het van groot belang dat er nu duidelijkheid is om gemeenten en waterschappen het vertrouwen te geven dat er gewerkt kan worden. En dat aanbestedingen op de markt gebracht kunnen worden'. Aldus Edwin Lokkerbol, directeur van de Vereniging van Waterbouwers.

Grond- en baggerbedrijven hebben nu meer ruimte om veilige grond te verzetten en te baggeren. Ook kan er weer grond opgeslagen worden in 16 diepe plassen die in contact staan met rivieren. De opslag in zandputten en putten van waterschappen (ongeveer 50) is echter nog niet mogelijk. Onderzoek moet uitwijzen of dit op termijn mogelijk is. Wij blijven met de Unie van Waterschappen aandacht vragen voor het lopende onderzoek naar de plassen waarin wordt onderzocht of er risico's zijn dat grond- en drinkwater met PFAS in contact komt via baggerslib. Het zou enorm helpen als de resultaten van dit onderzoek voor het einde van het jaar bekend zijn.

Ook buitenlandse PFAS-normen van de ons omringende landen worden betrokken bij het EU beleid de komende jaren; het is goed dat de Minister hier meer aandacht voor heeft. De VvW ziet tevens graag een procedure die door de Minister ontwikkeld wordt, waarmee zij aangeeft hoe te handelen indien weer zeer zorgwekkende stoffen worden aangetroffen in de bodem, waarvoor nog geen grenswaarden bestaan. 'De huidige onduidelijkheden na het Tijdelijk Handelingskader van juni jl. willen we niet nog een keer meemaken', aldus Edwin Lokkerbol.

Kamerbrief over aanpassing tijdelijk handelingskader PFAS

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Vereniging van Waterbouwers
Edwin Lokkerbol
06 51 89 90 57