Oproep duurzame parels voorjaar 2020

Oproep duurzame parels voorjaar 2020

Ondertekenaars van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 worden hierbij uitgenodigd om projecten aan te melden die in aanmerking komen voor het predicaat “Duurzame Parel".

1. De Duurzame Parels worden uitgereikt aan een combinatie van opdrachtgever en opdrachtnemer die in een GWW-project meer dan gemiddelde aandacht hebben besteed aan het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW of elementen daaruit.

2. De projecten worden beoordeeld op de volgende criteria:
Het project heeft duurzaamheid expliciet bevorderd door te handelen conform of in de geest van de transitielijnen van de Green Deal Duurzaam GWW, te weten:

  • Van kosten naar waarde
  • Van uniek naar uniform
  • Van reactief naar proactief
  • Van alleen naar samen
- Het project heeft in alle projectfasen de instrumenten van de Aanpak Duurzaam GWW (of vergelijkbare instrumenten) toegepast. Het betreft:
  • Inventariseren van duurzaamheidskansen m.b.v. de Omgevingswijzer of vergelijkbaar
  • Bepalen van duurzaamheidsambities en –doelstellingen m.b.v. het Ambitieweb of vergelijkbaar
  • Borgen van duurzaamheid in de bedrijfsvoering en producten van de opdrachtnemer (hoofdaannemer, combinanten en onderaannemers) door toepassing van de CO2-prestatieladder of vergelijkbaar
  • Maximaal stimuleren van duurzame GWW-projecten (ontwerp en realisatie) via het aanbestedingsproces door middel van de MKI (MilieuKostenIndicator), het toepassen van DuboCalc of vergelijkbaar
- Het project levert een aantoonbare bijdrage aan de landelijke beleidsdoelstellingen o.g.v. klimaat en energie, circulaire economie en leefomgeving

3. De beoordeling van de aanmeldingen vindt plaats door een selectiecommissie die wordt samengesteld onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Duurzaam GWW.

4. Aanmeldingen dienen per e-mail te worden ingediend en uiterlijk 20 december 2019 ontvangen hilde.schutten@crow.nl zijn door het Loket Duurzaam GWW t.a.v. Hilde Schutten, hilde.schutten@crow.nl

5. Aanmeldingen worden in behandeling genomen op voorwaarde dat het bij de oproep gevoegde aanmeldingsformat is gebruikt en ingevuld.

Nieuwsgierig naar eerdere parelprojecten?

Bekijk hier alle parelprojecten!

Format Milieuwinst project programma