Bouw blijft kwetsbaar voor tegenvallers

Bouw blijft kwetsbaar voor tegenvallers

Artikel NRC. De geschatte schade. Volgens het protestmanifest, ondertekend door 35 brancheorganisaties en werkgeversoverleggen uit onder meer bouw, metaal, grondverzet, detailhandel, transport, afval, gevelbouw, projectontwikkeling, raffinage en 'geo-informatie', bedraagt de schade van 'PAS' en 'PFAS' al een miljard euro en zal die snel oplopen nu de orderportefeuille leeg raakt.

Lees het artikel uit het NRC van 30 oktober