De ontwikkelingen rondom PAS

De ontwikkelingen rondom PAS

Het kabinet presenteerde afgelopen vrijdag 4 oktober de stikstofmaatregelen voor de sectoren landbouw, mobiliteit, industrie, gebouwde omgeving en natuur. Hierin wordt duidelijk dat het kabinet landelijke maatregelen wil nemen en die per gebied wil uitwerken en volgt hiermee het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes op. De input die de vereniging levert betreffende de Stikstofproblematiek voor de waterbouw stemmen wij af in samenwerking met Bouwend Nederland en VNO-NCW. Met de brancheorganisaties: Aannemersfederatie Nederland, Bouwend Nederland, CUMELA Nederland, MKB INFRA, Branchevereniging VHG, NVB en NOA heeft de vereniging afgelopen donderdag 3 oktober de bijgevoegde brief verstuurd aan alle gemeenten, provincies en waterschappen. Om te zorgen voor opheldering bij lagere overheden zodat niet onnodig, projecten en vergunningsprocedures worden stilgelegd. Op dinsdag 8 oktober komen alle brancheorganisatie weer bij elkaar. En wordt met elkaar besproken wat de volgende actie zal zijn op dit dossier. Al dan niet in samenwerking met andere organisaties.

Lees de brief hieronder:

Brief stikstof aan alle gemeenten