Roadshow Arbeidsmarkt

Roadshow Arbeidsmarkt

Terugblik Roadshow Arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt is belangrijk thema, ook in de waterbouw. In opdracht van de vereniging heeft het Economisch Instituut voor de bouw (EIB) een onderzoek uitgevoerd. Hier is onder andere geconcludeerd dat het bevorderen van de instroom van nieuw personeel een belangrijk speerpunt is.

Roadshow Arbeidsmarkt 12 september 2019

De Vereniging van Waterbouwers is nu al zeer actief op dit gebied. Afgelopen 12 september heeft de vereniging een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over de bestaande activiteiten zoals contacten met het onderwijsnetwerk en de Voortgezette Opleiding Waterbouwwerken en nog veel meer. Ook is een toelichting gegeven op de arbeidsmarktvisie van de vereniging en de voorgenomen activiteiten.

Daarnaast heeft het O&O-fonds Waterbouw een presentatie gegeven over hun activiteiten vanuit de cao Waterbouw, die o.a. gericht zijn op algemene promotie van de sector, instroombevordering naar opleidingen door gastlessen in samenwerking met de Vereniging van Waterbouwers, onderwijsbeurzen en ontwikkeling lesbrieven, contacten met het (maritieme) onderwijs en sociaal beleid, gericht op een leven lang leren.

Arbeidsmarktvisie

Zorgen voor voldoende goed opgeleid personeel vraagt om een gezamenlijke uitdaging. Hierbij staat de vereniging de komende tijd voor de volgende acties:

  • Arbeidsmarktcommunicatieplan ontwikkelen in overleg met de leden;
  • Opleidingsbehoeften onderzoeken bij leden;
  • Plan van aanpak ontwikkelen voor het door ontwikkelen van de werkcultuur.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Henry Bleker, Adviseur Sociale Zaken & Opleidingen bij de vereniging via h.bleker@waterbouwers.nl of 070 349 07 03. Voor het O&O-fonds kan contact worden opgenomen met Lea van Vlier, Secretaris O&O-fonds Waterbouw via l.vanvlier@waterbouwers.nl of 070 349 07 11.

Onderwijskundige aan de slag voor onderzoek opleidingsbehoeften

Op dinsdag 17 september 2019 is Catrina van Paradijs, onderwijskundige bij Triamfloat, gestart bij de Vereniging van Waterbouwers om de leerbehoeften bij de bedrijven in kaart te brengen. “Wat is er nu mooier dan met een opdracht te starten op Prinsjesdag in Den Haag. Met veel plezier begin ik vandaag aan mijn opdracht voor de Vereniging van Waterbouwers. Samen met Henry Bleker zet ik een onderzoek uit naar de leerbehoeften bij de aangesloten bedrijven''. Dit onderzoek leidt uiteindelijk tot een advies over de rol die de vereniging kan innemen om de bedrijven op dit vlak te steunen." Aldus Catrina van Paradijs. Catrina heeft op 12 september al een aanloop genomen voor haar werkzaamheden met haar aanwezigheid bij de Roadshow Arbeidsmarkt bij de Roadshow en een presentatie bij de Kerngroep Opleidingen. De komende tijd zal zij een aantal leden bezoeken voor een interview.

Arbeidsmarktcommunicatiespecialist

Op donderdag 3 oktober is Marisa Hulsebosch gestart bij de Vereniging van Waterbouwers om in samenwerking met de leden tot een arbeidsmarktcommunicatie plan te komen. Vanuit haar opdracht levert ze een bijdrage om het werken in de waterbouw een nog duidelijker gezicht te geven. ''Een waarin alle leden zich kunnen herkennen. En een die doelgroepen aanspreekt die wellicht nu nog minder bekend zijn met de kansen die de branche hen kan bieden'' Aldus Marisa Hulsebosch.

Wij houden u op de hoogte van komende activiteiten.